• povoliti dok. (co) uvolniti něco napjatého, sepjatého, popustiti něco. [Zbrojnoši] byli povolili uzdu svým koním. Herb. Povoliv koni začal jsem si dýmku nacpávati. Lum. Povolil jsem si čamaru, kterou do té chvíle měl jsem zapjatu. Kun. Povolila vlasy, spustila je na prsa. Durd. D (co komu) dáti souhlas, povolení někomu k něčemu, dovoliti někomu něco. Nejvyšší hofmistrovský úřad povolil přístup do redut širšímu obecenstvu. Jir. Boženka také chtěla šíti, a to se jí povolilo, jestli co dokáže. Prav. Zadržel pádně koně a povolil jim jen mírný poklus. Nor. Její Milost ráčila vám [sedlákům] povoliti na vaše občerstvení dva sudy piva. Jir. Jenom mi buď povolen malinký závěreček nebo klausule. Havl. Třínedělní povolená lhůta na prodávání losů docházela. Jir. Bude potřebí zásadě zvukoslovné povoliti více půdy. Zub. D povoliti si dopřáti si volnosti. Psát pro lid znamená pro leckteré právo snížiti úroveň, zhrubnouti, povoliti si. Dyk. Když přestane [v zimě] práce, srdce lidské si povolí, zapěje a zasteskne si. Herb. D (o osobě) zmírniti se v nějaké činnosti; (o věci) pozbýti napjatosti, uvolniti se. Martine, povol [v rychlém sekání trávy], strháš i mě. Baar. Většina lidí povolí ve svých dobrých vlastnostech. Šmil. Děti povolily v kroku zmírnily krok. Rais. Pás povolil, a dolů spadla říza. Vrch. Knoflíky povolily všecky rozepjaly se. Kun. Niť nechce povolit, zůstala tam někde [v okně] viset. Ner. Kněz [sevřený v kládě] viklal, viklal, až této noci kláda povolila a on se z ní dobyl. Jir. Její nervy povolily. R. Svob. D uhnouti tlaku n. tíze. V tom hodlal povolit vůli své babičky. Jir. Povolil jsem dnes úplně sentimentalitě. Dyk. Musela jsem citu svému povoliti dlouhým, sladkým pláčem. Svět. Chtěla pozvednouti její hlavu, Rafaela se však vzpírala a nepovolila. R. Svob. Hlava její klesla hluboko a kolena její povolila a padla tváří v zem. Zey. Jest ztracen pro vždycky, kdo jednou povolí. Vrch. Věděl, že vesnice nepovolí. Vach. Sahal na kliku. Ale dvéře nepovolily pod jeho tlakem. Vach. [Bar-Kochba] čeká, až vrata povolí. Vrch. Obratně nadzdvihla u plotu branku. Ani nezavrzla, povolivši. Svět. Svory staré budovy povolily. Mach. Zeď povolí, vchod objeví se úzký. Vrch. Tu povolilo shnilé trámoví. Vrch. Sotva učinil třetí krok, povolilo mu něco pod nohou. Vrba. D ztratiti sílu, intensitu, ubýti. Zima venku povolila. Čech. Sto jí [lidé]‚ krčí se před lijákem a čekají, až to povolí. Wála. Když mrazy povolily, nachumelily se spousty sněhu. Rais. Houser páně Kondelíkův povolil. Herrm. Poslední dobou horlivost stráže povolila. Dyk. Napnutí [Lotinčino] povolilo a mírný úsměv ozářil její ušlechtilé tahy. Podl. V. t. povolení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 888 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 888