• povrch, -u m. vnější strana něčeho, vnější plocha něco omezující, často svrchní část této plochy. Tělo ji na povrchu bolelo. Vach. V paprscích zimního slunce stkvěl se povrch sněhu. Jir. Tlapot duněl do půdy, jenom na povrchu vlhké, jinak na kámen zmrzlé. Rais. Černá země hýbala se pod povrchem. Herb. [Moře] celé dvě třetiny povrchu zemského zaujímá. Ehrenb. [Co se dělo v Jitčině duši,] nikdy na povrch tváře nevystoupilo neprojevilo se. Svět. Geom. povrch tělesa soubor ploch těleso omezujících; součet obsahů těchto ploch. D hladina kapaliny. Nejvíce k povrchu vyplavaly bělice. Něm. I k rybníku zaběhnul, kde po hladkém povrchu vody kamínky pouštěl. V. Mrš. Racek čeří povrch vod. Vrch. D vnější, vrchní, viditelná část n. vůbec smysly pozorovatelná stránka někoho n. něčeho, vnějšek, zevnějšek; vynésti (koho, co) na povrch uplatniti; prorážeti na povrch projevovati se. Povrch [knihy] sám již hodně křičí. Čech. Jaká jemnost citu bývá u našich lidí, často na povrchu drsných. Rais. S líčeným a strojeným povrchem souvisí jiná vlastnost, totiž okázalost. Durd. [Vrchlický] je básníkem světelného povrchu života. Šal. Nebylať hlouběji zasvěcena do záležitostí mužových, jen s povrchu je znala povrchně. Hol. Výrazová vybranost proráží na povrch i českým překladem Ertl. Myšlenky tuze se mu draly na povrch a rušily jej v modlitbách vyvstávaly. Rais. Opět nový talent vybředl na povrch literatury české objevil se. Hum. kal. Zlé časy vynesly jej na povrch. Mach. I za nové éry se udržovala [stará strana] na povrchu. Laich. Další básně nepovznášejí se nad povrch deklamací. Lit. l.
  • *povrch adv. svrchu, nahoře. Garibaldi [byl] v červené košili s indickým burnusem povrch. Čas. D předl. s gen. vyjadřuje místo, na jehož povrchu n. nad jehož úrovní někdo n. něco je. Krvavé skvrny, povrch celého dlouhého kamene rozptýlené, svědčily o hrozném zápasu. J. J. Kol. Není na tom dosti, udržuje-li se národní literatura povrch národního života. Sab.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 512 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 512