• práce, -e f. (prací, pracím, pracích, pracemi) vynakládání úsilí tělesného n. duševního za jistým cílem, obyč. užitkovým. Nevím, povedeli se to, či nepovede. Buď jak buď, obtížná to bude práce. Šmil. A tak jsme měli oba těžkou práci [s hrabětem, jenž mluvil jen italsky]. Pfleg. Mozolné ruce slaví dnes svátek práce. Glaz. Chodil jako bez duše a dlouho nebyl k žádné práci. Šmil. Diví se, že je tolik lidí, již nemají pranic na práci. Šim. Mám ještě důležitější věci na práci. Stank. Hajný jest muž práce. Šmil. Lidé mu [řemeslníkovi] již nedávali práci. Prav. Ani krok do pole za prací neudělá. Rais. Muži pracovali v poli, ženy zastávaly práce domácí. Tomek. Stařec, prací unavený, brzy se zotavil. Šmil. Hedvika jí nevysvětlila, jak se věc v pravdě má. Nestálo jí to ani za práci. Šmil. Ráno, když šel pacholka ku práci budit, našel ho celého stlučeného. Erb. Povětrnosť nebyla příliš práci polní přízniva. Šmil. [Panská] smetáčkem sem tam udělá šup, šup, a to je skoro celá její práce. Rais. Ženské šly po své práci. Klost. Klempíři mají plné ruce práce. Ner. [Binder] hvízdaje dal se do práce. Lid. nov. Pěkně děkuju, že jste si s tím [oblekem] dala takovou práci. Rais. [Písaři] se prací nepřetrhnou. Jir. Ta malá světnička dá hospodyni dosti práce. Ner. [Voralka] tu práci [při hospodářství] zrovna trhá. Rais. Albínka za celý rok mnoho práce nepotrhá. Herrm. Je-li muž do práce jako drak, žena si může pohovět. Hol. Ta ženská je ras do práce. Rais. Děti její byly do každé práce jako kati. Hol. Jaro se otvíralo — práce volala hospodáře [do polí]. Baar. Práce šla od ruky jak hračka. Just. Dívala se, jak jí zas práce pod rukama hrála. Rais. Až tu bude, vezmu si jej sám do práce a zatopím mu promluvím mu do duše. Jan. „Na krchově [po farářově kázání o fintivosti] bylo smíchu a vejkladů.“ — „Pane, to věřím, když ony takové tetky něco dostanou do práce“ začnou o něčem klepat. Rais. Hřímání děl ohlašovalo krvavou práci bitvu. Jir. Jaká práce, takový plat. V. Mrš. Bez práce nikdy nebyly koláče. Hol. [Hlava] měla na sobě onen ráz oduševnění, jakého dodává tváři práce duševní. Šmil. Práce umělecká hlavně k tomu směřuje, aby pravým výrazem projádřeno bylo to, co básníkem vysloveno býti chce. V. Mrš. Fantasie pana rady byla v plné práci. Svět. Pro nic za nic nepřišel [syn], bude snad bez práce a chce se nám tady uhnízdit bez zaměstnání. Rais. Blížila se šestá hodina, kdy odcházelo se z práce. Svob. Nár. hosp. vědomá činnost člověka, podnikaná za jistým hospodářským cílem, směřující k tvoření hodnot; práce akordní práce, při níž se mzda platí podle vykonané práce, nikoli podle času, po který se práce koná. Výr. šaty a pod. jsou v práci právě se o nich pracuje; vzíti něco do práce dáti se do něčeho. Fys. součin síly a dráhy, po které síla přemáhá odpor. D námaha, pachtění. Měl mnoho práce, aby společnost udržel v pořádku. Prav. Co mne to stálo práce, než jsem Adu zavedl do své domácnosti. Šim. Nemá-li děvče hodně peněz, raději si s ní nezačínej. Škoda práce. Šmil. D způsob provedení něčeho. Byla to [krucifix] výtečná práce řezbářská. Arb. Kamna čistě rokokové práce. Jir. To [kapesníky s monogramy] je moc čistá práce. Šim. Stěny byly pokryty vzácnými čalouny francouzské práce. Jir. Nebo zde [vizte] tu Japonku — vše i s vějířem původní japonská práce. Čech. [Dcera] naučila se ručním pracím. Vrba. D věc, o níž se pracuje, jež se dělá. Tu Majdaleně všecka práce z ruky padala. V. K. Jeř. Ida položila chvílemi svou práci na klín a s úsměvem stopovala sestřinu hru. R. Svob. Zasmušile hledíval za Jiskrou, když jej vídal obhlížet oblehací práce. Jir. D výrobek, výtvor, výsledek nějaké činnosti. Ty boty budou důkladná práce — voda je nerozmočí. Rais. Včera jsem mu ukázal dvě práce z domácí pilnosti, jednu latinskou, druhou německou. Jir. Nalezla si v seznamu jeho [umělcovo] jméno i sál s jeho praci. R. Svob. Ve svém stolku [spisovatel] ponechati může práce ještě nezralé. V. Mrš. To [dílo] již nebyl prostonárodní spis, to byla vážná práce vědecká. Jir. Poslední práce Bouchora i Richepina jsou významné. Vrch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2006 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2006