• †právní, -ho m. justiciár. Odbyl apelační zkoušky a má naději, státi se právním. Šmil.
  • právní adj. týkající se uspořádání vztahů mezi jednotlivci založených na právu. Je mi líto, ale musím vás odkázati na právní cestu. Prav. Jaký je právní podklad obrany a ochrany proti leteckým útokům? Pouč. let. Je neobyčejně znalý zákonů a zvyků právních islandských. Zey. Závěrek části této jest „zákonník“, kdež pojednává se zvláště o poměrech právních týkajících se stavu obchodnického a průmyslnického. Ner. Otec se chtěl poraditi s Janem Stoupou, jenž prý jest jeho právní zástupce. Prav. Straka nedělal před právním přítelem svým z toho tajnosť, že slečna Kamilla naň učinila dojem advokátem. Šmil. Soudce mne poučil, že taková dívka není žádnou „právní osobou“ před zákonem právnickou. Mach. [Víšek] bude poroučet v jeho chalupě až do jeho právních let zletilosti. Jir. Práv. právní moc úředního rozhodnutí okolnost, že rozhodnutí úřední není podřízeno již opravným prostředkům; právní řád soubor zákonů a nařízení platících na jistém území; právní ochrana poskytovaná v mezích právního řádu; právní chyba, vada nedostatek, kterého nepřipouští právní řád; právní filosofie disciplina vysvětlující filosofický základ práva; právní domněnka zákonný předpoklad s právními účinky, presumpce; právní věda nauka zabývající se vědeckou methodou všemi otázkami týkajícími se působení práva ve společnosti; právní vady koní koňské nemoci a nedostatky, které mohou míti právní následky. D Zast. týkající se úřadu, úřední. Všichni poznali právního posluhu. Tyl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 681 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 681