• prázdný adj. nic neobsahující. Přinášela plné mísy do jídelny a odnášela je odtamtud téměř prázdné. Zey. Co Liduška spala, ubývalo v pokoji lenu víc a více, až byl konečně ten jeden pokoj docela prázdný. Erb. Když sedali k obědu, pohlédl několikkrát na prázné místo, kde sedávala malá jeho neteřka. Svět. Churavost má pouze jen z prázdného žaludka pochází. Tomsa. S prázdnou kapsou se těžko cestuje bez peněz. Jir. Obsazovati prázdná místa na veřejných školách národních přísluší okresnímu dozorstvu školnímu. Služ. min. škol. Vstoupiv do prázdné tramvaje, padl do kouta na sedadlo a usnul. Čap. Ch. Zahradní křídlo u nás stojí prázdné je neobydleno. Zey. Zahrozil někam do prázdné dálky. Rais. Za proudem, jenž se vyvalil z chrámových veřejí, byla prázdná přestávka, po níž zabělely se komže kněží. Rais. Volám tě [zmizelou ženu], hledám po světě — pusto a prázdno je všudy. Heyd. Nechci jim býti na obtíž, a nevejdu k nim s prázdnýma rukama. Zey. Tu a tu práci musila hospodyně sama dělati, a kdyby vedle toho služka s prázdnýma rukama stála. Podl. D Poněk. zast. (čeho, koho) zbavený, prostý někoho, něčeho. Květnice jsou už dávno prázdny květů. Lid. nov. Město bylo vojska prázdno. Podl. Celé dědiny [vojnami] vypleněny byly a obyvatelů prázdny zůstali. Něm. Přes to, že po dvě léta školy byl prázden, náležitě na studia gymnasiální je připraven. Kos. Zde je ničemná, všeho lidského citu prázdná převorka kázala zavříti do přízemní komory. Jir. Pěkně stavíte slova, pane, škoda jen, že prázdna jsou vší pravdy a podstaty. Šmil. Hud. prázdná kvinta bez harmonické výplně, jež z ní tvoří trojzvuk; prázdná struna prstokladem nezkrácená struna smyčcového nástroje, celá. D jsoucí bez zaměstnání, určený k odpočinku, volný. Po celý týden pilně konavše práce své, občerstvují ducha v hodině prázdné trháním kvítkův. Dou. Čas „prázdný“ vyplňuje [tulák] buď leže na lavicích, buď „plivaje s mostu do řeky“. Ner. V prázdné chvíli navštěvoval hrob Tassův. Vrch. Mám prázdné úterky, čtvrtky a soboty, vždy od poledne až do večera. Herrm. Slečna guvernantka se dává ptát, měl-li by milostpán několik prázdných minut. Jeř. D jsoucí bez obsahu, významu, smyslu, málo obsažný, bezobsažný, nicotný. Mluvíš, blázne, řeči prázdné. Bouš. Ach, Máňo, jak prázdné je to slovo ctitel. Kun. Munch jest ceněn jako „průkopník pokroku“, jak zní nevkusný a prázdný tlach. Šal. Byla premiéra. Jakési drama banální, prázdné, bez ducha, beze vzletu. Lum. Konejšila se v nejnižším ponížení svém prázdným snem, že onen muž na ni ještě nezapomněl. Zey. [Mme de Staël] přechází z prvotního stadia instinktivní empirie a ztrnulých prázdných abstrakcí do stadia druhého, vědomé generalisace. Tille. Mysl. prázdný lov bez úspěchu. Stav. prázdná vazba mající jen podporované trámy. Dopr. prázdná jízda bez zátěže. Pivov. prázdné pivo které nezanechává po napití chuťový vjem. D prostý ducha n. oduševnění, málo oduševnělý, duchaprázdný. Byl to [milenec] obejda, obyčejný prázdný tlachal R. Svob. Bledý jako smrt, s očima prázdnýma, mrtvě se kolébal na sedadle. V. Mrš. Hleděl kolem sebe vyhaslým, prázdným zrakem. Sum. Obličej jeho měl nudný, prázdný výraz. Herb. Usmál se prázdným násilným úsměvem. R. Svob. [Sochař] pohrdal formou, prázdnou hladkou formou. Přál si, aby jeho dílo obsahovalo všechen jemu známý smysl života. R. Svob. D neúčelný, neužitečný. Jeho otec, veliký hýřil, naučil ho lehkému, prázdnému životu. R. Svob. Prázdné dobrodružství se ženami, to byl celý svět těchto vymydlených a vyčesaných hlav. Merh. Lidé, syti prázdného přecházení po domě, jak včely vyhrnuly se ven. A. Mrš. D (o květu) nemající zvětšený počet korunních n. okvětních plátků. Mnoho jich [karafiátů] kvete prázdnými květy (planě). Daněk. Kvetly [jiřiny] plným rozkvětem, v pestrosti barev, plné, prázdnější. Jir. D mající málo masa, jevící hubenost, hubený. Zvířata [na výstavách] nemají býti prázdná (pohublá) a také ne ukrmená. M. enc. zem. První, kdo jí přiletěl naproti, byl tenounký jakýsi žabec s prázdnou hrudí. V. Mrš. D Arch. prázdná žena nevěstka. Vznešené paní dívaly se divadlu, jež provodily dole prázdné ženy nebo panečnice. Win.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1754 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1754