• průběh (zast. proběh), -u m. časový postup jednotlivostí nějakého děje n. události. Měla [schůze] neobyčejně bouřlivý průběh. Čap. Ch. Průběh volby sněmovní stal se nad očekávání velmi pohnutým. Jir. Kníže se uchýlil na návrší, odkudž průběh bitvy pozoroval. Hol. Farář mu vysvětlil příčiny a průběh červencové revoluce. Jir. Bylať Jeanettina nemoc těžká, průběh ne snadný. Jir. Na průběh rozmluvy se nepamatuji. Mach. Zhasl lampu a přemýšlel o průběhu tohoto večera. Durd. Obava o další průběh věcí dostavila se opět. Jan. Nejlépe bude, ponechají-li [pěstouni] věcem průběh přirozený. Svět. Ukazovat celý průběh děje bylo by zbytečné. Branž. Postavami čtyr otroků má se vypodobniti průběh díla. Světozor. Neurčuje [neumová notace] přesně výšky tónů, nýbrž kreslí zhruba průběh melodie. Černušák. Obch. Bursa měla klidný průběh. Trh měl uspokojivý průběh. Voj. průběh útoku. D časové plynutí, jistý časový úsek vůbec (zvl. ve spoj. průběhem, v průběhu doby). Součástky kroje u lidu celkem zůstaly, ovšem že průběhem tolika století značně změněné. Jir. Proběhem času listové ku ztracení přišli. Suš. Provázet českého ducha průběhem časů, toť moci jej nazřít v jeho „tvořivém vývoji“. Krit. měs. Rozumí se dějinami vnitřními vylíčení změn, které se staly průběhem doby v hláskách, tvarech, skladbě a slovníce jazyka. Hujer. Zřízeny tyto [náboženské] komise všude průběhem r. 1733. Rez. Proběhem té dlouhé řeči přišel Bognar k samému sobě. Win. V průběhu těch dvou dní bylo v Nidaru neobyčejně hlučno. Zey. V dlouhém průběhu života svého nikdy neignoroval hudebních vymožení dob novějších. Šmil. D způsob vedení, probíhání, umístění jednotlivostí na nějakém místě. Vnitřek i průběh jeskyň těch [u jezera Cirknického] není ještě prozpytován. Ner. Celý její obraz [řeky Jizery] vynořil se tu, celý její průběh. V. Mrš. Protáhlá ruka, aristokraticky bílá s průběhem modrých žil, je [slova] úhledně vpisovala. Lum. Geom. průběh křivky. Bot. průběh cevních svazků způsob umístění cevních svazků v základních orgánech rostlin cevnatých. D proběhnutí někudy. Těl. průběh kroužícím švihadlem.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 283 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 283