• průvodce, -e m. kdo někoho doprovází, společník, druh. Tyto dívky vracely se s nákupy mnohem později než ony, které neměly průvodců. Herrm. Kněz udiveně pohlédl na průvodce. Herb. Děti jsou u značné většině, také jsou zde ale dorostlí a starší, kteří nepřišli jen co průvodcové dětí. Ner. Sklesl po boku svého průvodce skoro v mdlobách na sedadlo. Pfleg. Baron hladil psa, doktorova průvodce. Havlasa. Obrátila se [Šustrová] k dceři s otázkou, přijímá-li pana Žemlu za svého průvodce pro celý život. Herrm. Růženko, moje drahá ženo, tys průvodcem mým po ztracených cestách štěstí. Svob. Přen. Zbytečnost je těch věcí hlavním znakem, směšnost jich průvodcem. Ner. D kdo vodí, provází, provádí někoho při prohlídce města, kraje, výstavy a p. Otec Zuzančin nabídl se sám turistům za průvodce po neznámých stezkách. Šmil. V tu samou chvíli stoupali manželé Doliňských ve společnosti zjednaného průvodce po zámeckých schodech ku Královskému hradu. Staš. Modlil se tam [v kostele] hlasitě, mečivě předříkávač litanií a průvodce processí na Svatou Horu. R. Svob. D Zř. průvodčí vlaku. Paní Šindelková, došedši s dětmi k průvodci vlaku, oznamovala svou stanici. Rais. D Zř. kdo doprovází na hudební nástroj, doprovázeč. Zadržela mne muzikantská disciplina, která klavírnímu průvodci velí neustati, kdyby hrom vedle něho vjel do podlahy. Čap. Ch. Prohlížela květiny, které jí ráno přinesl její průvodce na klavír, mladý umělec. R. Svob. D kniha se zprávami a poučením pro prohlídku města, kraje, výstavy a p. Pustily se po Praze podle průvodce, jehož obsah Anna znala skorem nazpaměť. Her. Odbor spolku turistů pořádal výlety, označovali cesty, vydali mapku i dobrého průvodce. Rais. Umínili jsme si toulati se městem, abychom je povrchně poznali a na dále červeného průvodce již v městě nepotřebovali. Osv. D Zř. spis podávající povšechné, celkové poučení o nějakém oboru. Je-li tu nebezpečí, že by se mohlo upadnouti do nesprávného genru všelikých povrchních „průvodců“, čelilo by se mu nejlépe vydáním právě těchto hluboce založených studií. Smet. D Hud. druhý hlas ve fuze, doprovázející hlas vedoucí.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 224 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 224