• prach, -u m. úplně drobné, jemné a zcela suché částečky rozmělněné hmoty, obyč. hornin, zvl. takové, které zvířeny usazují se jako nečistota na povrchu předmětů n. za sucha pokrývají cesty a p. Na ulici zvedaly se víry prachu. Jir. Pozoroval kotouče zdvihajícího se prachu. Pfleg. V létě jsou ulice plny prachu. Mach. Drobounký prach poletoval sálem a sázel se na sedadla a šaty. Mach. [V sluneční záři] třepetal se prach duhových barev. Rais. Přišla neděle, smyl [sedlák] doma prach se svého těla. Baar. Zuby — to je mlynářská nemoc — prach moučný je kazí. Baar. Ustál. sp. Byl kdysi mým spolutrpitelem v prachu kancelářském v povolání úřednickém. Her. O Králencouc rozsypalo se pomluv jako prachu velmi mnoho. Hol. Nespravedlivé jmění prach bez užitku. Něm. Leč strachy jeho byly prachy zbytečné. Šmil. Sypal jsem lidem prach do očí, uplácel šálil jsem je klamným předstíráním. Šub. Někdo tak se chlubí, že prach se mu valí z huby neobyčejně se vychloubá. Hol. Vyraziv prach z obuvi své, opustil kraj vyraziv na cestu. Vrba. Játra usuší a na prach je roztluče velmi na drobno. Svět. Trhanovský zámek shořel na prach úplně. Baar. [Hospodyně] se durdí, že bude večeře na prach vysušená a uškvařená. Prav. Půjčuješ do větru — je to prach na prach předlužené nadobro. Jah. Ráno zaspal a všecko jej mrzelo až na prach nadmíru. Podl. Do dětí jako když střelí, hned byly v prachu pryč. Rais. Franta má ouročky, musí se z nich trochu vyběhat. Je teď stále v prachu! Svob. Než farář mohl odpověděti, byla Naninka z prachu zmizela. Šmil. Bás. Bílé jsem čelo do prachu chýlil k zemi. Bezr. Všichni klesli v prach a padli na kolena na zemi. Vrch. Těžkým mečem bedra opásal [král]‚ jímž do prachu bojovníky kácel usmrcoval. Kou. Bůh tresce mne za velkou pýchu mou, v prach srazil mne, v nejhlubší pokoru pokořil mne. Zey. Sláva z dob jeho inventárnictví řítila se v prach vniveč. Svob. Boží zákon strhli [nepřátelé] do prachu znesvětili jej. Šmil. Proč mne potkávali jen lidé, kteří mne v prach šlapali velmi mi škodili. Něm. Šlapala jeho lidskost v prach hrubě ji urážela. Svět. Ta zrádná Bianka! Z prachu jsem ji povznesl a ona! povznesl jsem ji k lepšímu životu. Bozd. [Bohatýři] z prachu povznesli náš prapor starý z ponížení. Mayer. Nestěžuj si, milý brachu! že se posud plazíš v prachu žiješ v poníženosti. Hajn. Vy děti prachu, se zpijte jednou všeho harmonií lidé. Vrch. Budu již prach a popel, až rozbalíš tento mrtvý pozdrav mrtev. Čech. Bože, prosím, až se prachem stanu, ať zas k slunci vstanu v ohni tulipánů až zemru. Vrch. [Mlynář] složen do prachu země pochován. Win. Vítězové střechy poražených položí prachem a popelem spálí. Hol. Přen. S hukotem se zvedal [oheň] a rozšiřoval, sypaje prach jisker po střechách. Durd. Kolikaletý prach zapomenutí ležel na útěku milenců. Baar. [Klášter] klesl v prach všednosti. Zey. Očišťoval se večer pohledem na žaponský dřevoryt nebo nahlas skandovaným veršem od prachu dne. Šal. Meteor. jemné pevné součástky organického n. minerálního původu vznášející se ve vzduchu. Astron. kosmický prach velmi drobné meteority v mezihvězdném prostoru, dopadající též na Zemi. Geol. sopečný prach jemné sypké vyvrženiny při výbuchu sopek. Horn. uhelný prach jemné částečky uhlí vznikající při dobývání, dopravě, drcení a třídění uhlí. Tech. kychtový prach tuhé částice obsažené v kychtových plynech. Vápenný prach odpadky při pálení vápna, užívané za hnojivo. D jemné částečky vodní, ledové n. sněhové. Bílá pěna olízla kryty „Mahagonu“ [parníku] a vodní prach nás udeřil do obličeje. Wála. S jasné oblohy padají jemné ledové krystalky, zvané diamantový prach nebo polární sníh. Týd. rozhl. Drobný sněživý prach kroužil vzduchem. Klost. Ve sněhovém prachu válí se písanka. A. Mrš. D lék v podobě jemného prášku. Podíval se na slezinu, nasypal hojivého prachu, ránu zavřel. Arb. „Již tě pustím, jen ještě trochu prachu —“ Doktor otevřev dřevěnou pušku nabral z ní špetku červeného prášku. Tím ránu posypal. Jir. Pomáhá lidem nemocí poraženým prachy, pilulemi, špekem, jakož i jiným lékařstvím. Win. D bás. tělesná schránka, tělo. [Trpaslík] zvolal: „Ať zemře mrzký můj prach!“ Krás. [Nové já] bude dále žít, až prach svůj prachu země odevzdáš. Zey. Těšil se, až přijde chvíle, kde zanechá ten svůj prach, který ho tak často tížíval, onomu prachu, z něhož vzal původ. Svět. D Bás. tělesná schránka zesnulého, tělesné pozůstatky, ostatky. Nesen zesnulec do rodinné hrobky, by položen byl k prachu rodičův svých. Šmil. Praho má, prach v tobě králů tlí a svatých vlasti mé. Štulc. Daleko prach otců, daleko vlast má. Mácha. Dcera moje neudělá více hanbu slovu otcovu, ani prachu matčinu památce. Svět. D (střelný) prach výbušina, které se užívá za vrhací náplň nábojů. Prachu se vystřílelo dost. Ner. Vypukne bouře a blesk zapálí zásoby prachu na jedné z lodí. Vrch. Přední část [zámku] byla prachem vyvržena do povětří. Jir. Jaký to výtečný vynález prach střelný! Světozor. Slova právě pronešená působila, jakoby jiskra do prachu vletěla. Ehrenb. Když kdosi vyslovil jméno kobylského faráře, jakoby byl prach zapálil. Herb. Proč jste hned tak prudkého prachu, jak jiskra do vás padne, frrr — už je oheň na střeše prudké povahy. Něm. [Kolovrat] jal se na ně [zločince] sypati drsným hlasem prach, aby je ulekané přiměl k obšírnému vyznání zastrašovati je. Win. Stál vždy proti officiálovi a prach naň držel si vždycky v suchu byl připraven napadnouti ho. Šmil. Stihal jsem je [finanční dozorce podloudníky]. Ale chlapci čuli prach a obrátili se zpět větřili nebezpečí. Baar. Aniž měl přímých protivníků, na všech stranách posléz čichal prach tušil nepřátelství. Sez. Sotva škole poodrostl, sotva přičichl k prachu dostal se po prvé do bitvy. Dyk. Ostatně jsem střelil Chlumeckým prachem, když jsem řekl, že vy jediný z našeho okolí nejste loutkou lhal jsem. Šmil. Nechci nic špatného o ní říci, ale ona nevynašla prach, ubohá holka je hloupá! Ritt. Člověče, probuďte se! Vždyť spíte na sudu prachu! hrozí vám nebezpečí. Vach. Šikovatel postaven před soud a odsouzen k prachu a olovu k smrti zastřelením. Čap. Ch. Ten druhý olovu a prachu ušel. Jir. Zast. [Měšťanům] docházejí prachy, brzo nebudou mít čím střílet. Jir. Tech. prach černý (obyčejný), bezdýmný; prach ledkový, nitroglycerinový a p.; prach jemnozrnný, hrubozrnný, moučkový, tělískový, kroužkový a j. D velmi jemné a husté peří pod vrchním peřím hlavně dravých a vodních ptáků. Spával na prachu labutím a koroptvím. Frič. Před zrcadlem se točila slečna Dolfina, nanášející na tváře pudrovačkou z labutího prachu jemný rýžový prášek. Herrm. Na trávu po návsi se věsí prach hus a kachen. Mach. V peřinách bylo tolik prachu a peří, že do nich člověk zapadl jako do vody, když se položil. Prav. D prachy pl. vulg. peníze. Kbelnice prodána! To bude prachů! Hol. Vydělávám těžké prachy. Mař. Nač se ten člověk podívá, ihned vidí, jak by z toho vytloukl prachy. Neff. Tahám z táty prachy heverem — lezou z něho jako z berního úřadu. Til. Prachů měl asi habaděj. Vach. „Pijte jen hodně — mám dnes prachů, že vydržím dva půlčáky.“ Šim. D V klení. [Učitel:] Prach a broky! Aby ho [inspektora] tak kozel přinesl! Štech. „Prach sakra!“ klel. Herrm. Vykřik’ „Prach set sakra!“ a vyskočil jako blesk. Paleč. „I prach dudy!“ rámusila Randová. Herrm. Je tady [v městečku] jedno dítě… Prach salát — to je bolčina! Svob. „I prach milione, myslel si v šlechetném hněvu. Paleč. „Prach element — co to tam leze za chlapy,“ zaburácel hlas z dola. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1621 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1621