• pracovati ned. (o předmětu: co, o čem, poněk. zast. na čem; o přísl. urč.: čím, s čím, v čem, na čem, k čemu, na koho atp.; zř. do čeho) konati nějakou práci tělesnou n. duševní za jistým cílem. Kdo nepracuje, ať nejí. Svět. Pracuje, až se mu jazyk potí. Čel. Po šest dní si hověl, sedmý den nepracoval. V. Mrš. Lepoldka pracuje s dvěma i třemi sty procenty. Hol. Pravice, která do nedávna jen mečem pracovala, chopila se teď péra. Jir. Budeme hospodařit ve svém a pracovat pro sebe. Jir. Obětovala svému pánu celé vlastní jmění uspořené a ještě naň pracovala. Lum. Věk pracoval do únavy v obchodě. Jir. V dílnách pracovali všude o překot. Win. Těžce pracovala na panských polích. Mrš. Pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné. Koll. Celý měsíc pracoval ten můj na malbě. Just. [Profesor] usedl k Ferdáčkovi a začal s ním pracovati početní úkol. Šim. Vy tedy myslíte, že [Jitka] nesmí duševně ničeho pracovati. Svět. Praví se, že spisovatel pracoval o té knize celých pět roků. Bozd. Na konci měsíce se pracovalo o senách. Rais. Uklidila háčkování, o němž byla pracovala. Schein. Před několika nedělmi začal jsem pracovati o velikém obraze. Tyl. Naproti v jiné chalupě pracovala u okna žena na krajkách. R. Svob. Victor Hugo pracoval na Bídnících víc než dvanáct roků. Vrch. Býti národním znamená pracovati na mystickém cíli a úkolu. Šal. Jakýmsi návodem k vědeckému pracování v historii bývalo jednohodinné publikum. Herb. [Umělec] pracoval velmi mnoho v hlíně. Krás. Čas. Všecko ho zajímalo, ve všem pracoval a mnoho. Rais. Pracoval do filosofie, do sociologie, do literární psychologie i estetiky. Vodák. Arch. [Zeman] slyšel o vítězstvích bratří polem pracujících, jež Žižka vedl válčících, bojujících. Jir. Předkové statečně polem pracovali s Koldou Náchodským. Jir. Kuch. pracovati těsto váleti, hnísti. Chem. pracovati s kapalinou. D usilovati, snažiti se o něco. Pracoval k tomu, aby si zařídil svou, samostatnou domácnost. Štol. Pokud vím, pracuje [biskup] k zachování míru. Jir. [Člověk] sám musí pracovati na svém vnitřním zdokonalení. Durd. Cíl náš je tentýž. Pracujme tedy k němu spojenými silami. Bozd. Oba pracovali svorně k vytčenému cíli. Čech. Buď jak buď, zasloužil jsem to a pracoval jsem o vlastní záhubě. Zey. O pravdě pracovalo mnoho velkých lidí. V. Mrš. Moderní francouzští spisovatelé veseloher pracují vesměs na vybraný efekt. Ner. Pracovali si [synové] s tatíkem do rukou pomáhali si. Svět. D prováděti, vyráběti něco jistým způsobem. Zlatník chlubil se v hostinci mezi známými pěkně pracovaným řetízkem k hodinkám. Paleč. Zámek u skříně uměle je pracován. Stank. [Hodiny stály] na starém, krásně pracovaném prádelníku. Jir. Sebral mi pár dopisů, umělecky pracované pečetítko. Mach. [Prosa] je velmi poctivě pracována. Mah. Krásně nejvíce dle fugy pracovány jsou sbory [v oratoriu]. Zl. Praha. D (o věcech, strojích a p.) pohybovati se, býti v činnosti, v chodu. Pila nepracovala. Svob. V udanou hodinu přestala pumpa pracovat. Rozhlas. [Nemocný] lapal po vzduchu a jeho prsa horečně pracovala. Vach. V prsou mu to pracovalo, jak vítr v dmoucím se plachtoví. Šrám. I v mdlobách jeho fantasie pracovala. Vach. V hlavě Krištofově to horečně pracovalo. Durd. Co se půdy týče, ta pracuje [v listopadu] na celé kolo. Lid. nov. Technol. pracování dřeva střídavá změna objemu dřeva (bobtnání a smršťování) vznikající změnou vlhkosti ve dřevě. D (k smrti, k porodu) trpěti smrtelnou křeči, porodními bolestmi. Zle stůně [královna]; pracuje k smrti. Jir. Starý milostpán pracuje asi k poslední hodince. Šmil. Bila sebou jak zvěř pracující k poslednímu. Mrš. Zahloubal se o věci, aby unikl svým obavám a trapné nedočkavosti na výsledek porodu, k němuž selka pracovala. Vrba. Jsouť doby, kde celé člověčenstvo pracuje k porodu velké nějaké myšlénky. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1494 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1494