• pravý adj. jsoucí na té straně těla, kde není srdce; prostírající se po této straně pozorovatele (op. levý). Pan domácí vybavil pravou ruku z kapsy a učinil svým kloboukem hlubokou poklonu dámě. Kun. Již se dotýkala špička pravé nohy prahu vrat, co zatím levá noha na stupátku kočáru dlela. Ritt. Nerad ležel na pravém boku. Rais. Boty [vandrovníkovy] byly na dranc, z pravé vykukoval palec. Pfleg. [Lékař] poručil mu nahnout hlavu k pravé straně. Havl. Po pravé straně cesty rostla vysoká tráva. Hanka. František jest středištěm nejchudší části obyvatelů Pražských na pravém břehu Vltavy. Pfleg. Sport. pravá spojka, pravý obránce. D (v politice, vědě, umění a j.) umírněný, konservativní. Na straně staročeské realisté byli by mohli tvořit levé křídlo, na straně mladočeské pravé křídlo. Herb. Levý tisk nadává napravo; pravý nalevo. Švan. Politická agitace, lovící v kalných vodách všeobecné mizerie, rozdělila umění na pravé a levé. Panor. D náležitý, vhodný, správný, řádný, skutečný. Hledala [babička] rozluštění jakýchsi záhad a nenašla pravého slova. Podl. Dopátrali se, že to není jeho pravé jméno. Jir. Je celý Erin na pravou víru obrácen. Zey. I za muže prosila, aby ho duch svatý osvítil a na pravé cesty uvedl. Rais. Z něčeho jakoby procitnul na chvíli, co nebylo pravým a jediným jeho světem. V. Mrš. Ale ručí mně za to rozum můj, že to bylo to pravé, k čemu mi radil? Herb. Z Lišky stal se Mnichovák v pravém slova smyslu. Jir. Ne, nejsem s to, abych vůči ní uhodil pravý tón padl do noty, zalíbil se. Sez. Pan Sobota měl srdce na pravém místě. Herrm. Jakože mám ústa na pravém místě, dnešní porážka bude jako vítězství. Dyk. Babička dovedla nasadit panu otci „hlavu na pravé topůrko“ přivést ke správnému názoru. Něm. Sám cítil [Neruda]‚ že není se svými knihami v pravých rukou dobrých. Herrm. Okresní představený nadarmo nepřijel, bystrý nos farářův dostal pravý vítr správně uhodl. Šmil. Přátelé naši šli přímo do školy a přišli v pravý čas. Šmil. Která pak panička kdy mlčela v pravou chvíli! Herrm. Ač již plnoleta, předce nebyla posud „toho pravého“ nalezla ženicha. Ner. Chvástal se, chvástal, že vystřídá třeba tři ženy, než padne na pravou. Herrm. Babička mínila, že budou [děti] milost-slečně za obtíž, ti chlapci že jsou jako ohaři, a Jan to že je ten pravý neposeda. Něm. Ale kdež pak naše mladá — to si [starosta] přijde na pravou teprv uvidí, pozná. Rais. Pomyslil jsem, že to lichý nápad. A zatím uhodil jsem do pravého. Podl. Arch. Bude ti konečně za pravé učiněno. Šmil. Naše věc je pravá. Jir. Práv. pravá držba mající nárok na soudní ochranu. D skutečný, nefalšovaný, opravdový. Vy jste rovněž virtuos, jak slyším, pravé dítě svých rodičů. Vrch. Madlenka byla pravé dítě přírody. Herrm. Jako pravý hospodář pečoval otec o dobytek. Jir. To [dvacet zlatých] bylo v poměrech chudého žáka, pravého bohéma, suma ne malá. Jir. Byla to pravá Chodka, statečná v starostech. Jir. I v pravé poledne tma tam [v komůrce] bylo. Něm. Najednou v pravou půlnoc, když už všecko spalo, začne na vrata tlukot největší. Havl. Dvojí způsob slz vidíme v očích žen: jedny vynucuje pravá bolest, druhé lest. Zey. Bůh zachovej, abych jináče mluvila než pravou pravdu. Win. Zřetelně naznačena [starostovi] nejpravější příčina odstupu celé dědiny od něho. Vrba. Prosím, jsou to pravé dvacetníky nebo falešné? Ner. Rukopis královédvorský a zelenohorský pokládal jsem za staré a pravé. Geb. Zool., bot. v četných jménech živočichů a rostlin: perlorodka pravá Meleagrina meleagris; cibetka pravá Viverra zibetha; pelyněk pravý Artemisia absinthium; ryzec pravý Lactarius deliciosus; často i v názvech rodů, podčeledí a čeledí: pravá pražma ryba z čeledi Sparidae, Chrysophrys; lanýžovky pravé podčeleď much z čeledi Helomyzidae, Helomyzini; sokolové praví čeleď ptáků dravých, Falconidae; a p. Bot. plod pravý vznikající toliko z květů a mající semena uzavřená v plodolistech; pupenec pravý jsoucí v úžlabí každého listu na ose. Mat. pravý zlomek jehož čitatel je menší než jmenovatel (op. nepravý). Geom. pravý úhel jehož ramena stojí na sobě kolmo; kuželosečka pravá kružnice, elipsa, hyperbola n. parabola (op. zvrhlá). Astron. pravé poledne, pravá půlnoc okamžik svrchní n. spodní kulminace Slunce; pravý sluneční čas. Geol. pravá žíla prostupující napříč vrstvami (op. ložní). Chem. pravý nitroderivát skutečný. Zbož. vyrobený z původní suroviny (op. umělý); pravé hedvábí, pravá želvovina, pravý vosk. D skoro skutečný, velmi něčemu n. někomu blízký. Praha je pro venkovské poupátko pravý ráj. Tyl. Jsou to pravé hody, jež nakladatelé dnes schystávají dětem. Lit. noviny. Z Marianské opatrovny za ruce se vedou i ty maličké [děti]. Pravá štěňátka vedle těch velkých a silných už rob a chlapců. A. Mrš. O vnitřku toho paláce vypravují se pravé zázraky. Ner. Nyní bylo zjevno, že se [student] příliš odvážil a že jen málo znal rozlehlou tu pustinu, která se jim [putovníkům] stala pravým labyrintem. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1871 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1871