• pravěk, -u m. pradávný věk, pradávná, velmi dávná doba. Oheň [Vesuvu] je mlčeliv jako ta noc pravěku, jejímž je zbytkem. Ner. Jsemť poslední já z rodu, jenž jim [obyvatelům] od pravěku vlád’. Zey. Jakož od pravěků ženským je zvykem, mluvily všechny najednou. Stroup. D doba předhistorická, z níž není písemných zpráv, prehistorie. Vocelův „Pravěk země české“. Mach. Náš pravěk mythický? Neb. Přen. [Do třicátých let minulého století] spadá doba fotografického pravěku. Přít.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 83 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 83