• prefekt, -a m. dozorce nad studenty v internátě, semináři a p. Katecheta ho [studenta] doporučoval zostřenému prefektovu dozoru v internátě. Sez. Udělali mě [ve třídě] prefektem, já dával pozor v kostele, po městě. Rais. D Zast. představený, ředitel rozličných institucí. [Povolení,] aby mi akta z něho [archivu] v bytu prefekta archivního ku přehlédnutí půjčena byla. Pal. Círk. apoštolský prefekt správce misijního území, přímo podřízený kongregaci pro misie. Škol. někdejší název ředitele gymnasia. Hist. vysoký úředník v starém Římě. Polit. přednosta jistého správního obvodu v některých zemích, zvl. ve Francii; prefekt departementu; policejní prefekt policejní ředitel (v Paříži a j.). D Stud. slang. ředitel. V čele sboru stojí vládce ústavu, nazývaný žactvem říďa, prefekt. Čes. sl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 102 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 102