• presentovati ned. i dok. předkládati, předložiti, podávati, podati. Snídaně chutnala mi přes to, že byla presentována škaredou stařenou. Arb. Dáváme taky pugét, a pugét presentuje první gratulant. Herrm. A pak abych účet napsal opět a opět příštího dne jej presentoval. Kos. Uvažujeme, je-li už čas presentovat účty za dodané zásluhy a žádat zaplacení. Dyk. Tak, jak práci autor presentuje, je to jen genre. Kar. Událost ta byla presentována s nejpikantnějším přitlumením i podložením barev. Šrám. Obch. presentovati směnku předložiti splatnou směnku k zaplacení. D (zbraň) vzdávati, vzdáti zbraní poctu, pozdravovati, pozdraviti zbraní. Uctivě vojensky presentoval jsem svůj kord k zdvořilému pozdravu. Mach. Zachřestily presentované pušky. Theer. D Arch. darovati. [Zahrádko a Trubač] posláni do Prahy s vozem výtečného piva a do ruky dán jim rejstřík „komu se co presentovati má“. Win. D představovati, představiti; presentovati se jeviti se, projevovati se, projeviti se. Madame presentovala je [slečny] svému bratrovi. Schulz. Presentovat nám Theera jako básnický zjev jednotný a ucelený, je prostě humbuk. Šal. Knížka praesentuje se dobře, ale celkem je kvantitativně chudší, než bylo lze očekávati. Ath. Jezero praesentovalo se nám v nejskvostnější své ranní toilettě s nesčíslnými perlami a démanty. Kun. Šel jí ruku políbit, při čemž se jeho lysina u vší své velebnosti očím slečniným presentovala. Šmil. D navrhovati, navrhnouti pro nějaký úřad, zvl. církevní. Učitele na triviální školu presentovala k potvrzení konsistoři buď zemská vláda, majitel panství, nebo školní patron. Služ. min. škol. Dne 1. května 1660 presentoval císař nového biskupa dvoru papežskému. Rez. Zemřel-li někde farář nebo děkan nebo oltářník atd., patron tohoto beneficia praesentoval si kněze nového. Ath. D dosazovati, dosaditi do nějakého úřadu. Volen jest [Hus] k ouřadu děkanství fakulty filosofské, a presentován co takový za kazatele v kaple Betlémské. Pal. Zažádal si o školu bělohradskou; byl presentován a dne 14. ledna nastoupil. Rais. D Voj. (o brancích) přijmouti do presenčního stavu armády. D Úř. presentovati podání vtisknouti na podání podací razítko a vepsati do něho příslušné číslo jednací z jednacího (podacího) protokolu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 136 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 136