• princip, -u m. základní myšlenka, zásada, pravidlo. Stanovisko stavů moravských v příčině dědičnosti trůnu českého zdá se nám býti v principu korrektnější než názory stavů českých. Rez. Více než kdy jindy připomínal jí [Vážka Tyndě] známou masku čínské práce, zobrazující tvář džina, sloužícího zlému principu. Čap. Ch. Přízvuk jako jediný přirozený princip českého verše definitivně prokázal Josef Král a F. Mareš. J. Vlč. Učebným principem rozumíme pravidlo, které třeba zachovávati při každém vyučování. J. Klíma. Fys. obecný základní zákon, z kterého lze odvoditi jiné zvláštní zákony, jimiž se řídí nějaké děje; princip akce a reakce, princip energie, princip relativity a j. Filos. princip identity, dostatečného důvodu a p. Círk. zjevená pravda obsažená v bibli nebo v podání církevním.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 347