• proč adv. táz. vyjadřující otázku po důvodu n. po účelu: z jaké příčiny, z jakého důvodu, nač, k čemu. Proč ty hněvy?! Čech. Proč bychom se netěšili, když nám pán bůh zdraví dá? Sab. Proč? Pro slepičí kvoč. Čel. Proč by nešel! Půjde! Jir. Řekni, proč jsi mě obelhal. Něm. Napadlo ho zeptati se pedella, proč že se nepřednáší. Dyk. Sestra chce z kláštera a nikdo neví „proč“. A. Mrš. Dnes verše jsou už anachronismem. A bůh ví proč. Mach. Utíkati z Prahy nebylo proč. Herb. Pak si pomyslil, že proč a nač by to povídal. Rais. „Viďte, pánové, že zde Kačera pohostíme?“ „I proč ne, ať se napije.“ Ner. „Ale babičko,“ ptaly se děti, „pročpak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty, ani v neděli?“ Něm. Subst. Všecko na světě má své proč a proto. Sab. Každé proč má své proto. Přísl. Na každé proč pokrčil rameny. Nor.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 303 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 303