• probuditi dok. vytrhnouti, vzbuditi, vyburcovati ze spánku n. mdlob; probuditi se vzbuditi se, probrati se, procitnouti ze spánku n. mdlob. Nevěděla, má-li jej probudit nebo nechat spát. V. Mrš. Kantor z prvního paní byl náhle probuzen. Vrch. Usnula; probudivši se ohlížela se kolem. Jir. Omývala muži tvář a spánky, až se z mrákoty probudil. Jir. Parnassie probudila se z dlouhého a mrákotného snu k vědomí. Šmil. Lehoučkou smrt měla stařenka, večer šla spat a již se neprobudila. Rais. Žhavé slunce opřelo se do okna, probudilo všechny mouchy ve světnici. Herb. Kým byl mrtvý probuzen vzkříšen? Vrch. [Rytíř] nemá jiného přání, než každoročně [v hrobě] na osm dní z jara se probuditi. Kar. Přen. Zasvitlo jarní slunko, probudilo dolinu i ves. Jir. Druhého dne ráno probudila se Praha ve sněžném, bělostném plášti. Hlad. D probuditi (koho z čeho) vytrhnouti, vyrušiti, vymaniti někoho ze zamyšlení, zadumání n. vůbec z intensivně prožívaného duševního stavu; probuditi se probrati se, vymaniti se ze zamyšlení, zadumání n. vůbec z intensivně prožívaného duševního stavu. [Matka] se vkradla po prstech do své komůrky, jako by se bála, aby syna z myšlenek neprobudila. Svět. Tu se ze svého zamyšlení probudila. Něm. Kopulent sebou škubl, probuzen ze svého lethargického snění. Dyk. Probudil se ze svého dumání. Jir. Rázem se probudil ze svého opojení. Svět. Srdečný tón setníkův probudil Sezimu ze zaraženosti. Šmil. Vylíčím mu [Zikmundovi] větší bídu, než skutečně jest, probudím ho z váhavosti. Jan. Má-li být jednou s vámi lépe, musíte se zjinačit, z netečnosti probudit. Svět. D probuditi (co v kom) vzbuditi, povzbuditi, podnítiti, přivésti něco k opětnému projevení, uplatnění, státi se příčinou něčeho, způsobiti vznik něčeho. Rozhodná slova probudila v Tomanovi důvěru k rozšafnému horalovi. Šmil. Byl by nový výbuch bolu a hněvu v otci probudil. Podl. Vzpomínka na mrtvé probudí zapomenuté bolesti. Rozhlas. Chtěl [farář] své osadníky učit čísti, probudit zálibu ve čtení. Jir. [Milostné pocity] probudily v ní ženskost. Havlasa. Rozhovory v domě Chvalově, čtení rýmované kroniky probudily v něm vědomí národní. Jir. Snad i ty bratry a strýce svoje probudíš, budeš-li jim vypravovati o působení praotců. Svět. Ticho nastává v domácím životě, dokud jaro vše k novému životu neprobudí. Pos. [Jásavá fanfára] probudila ozvěnu v lesích. Jir. D probuditi se vzchopiti se, plně se rozvinouti, projeviti, vzniknouti, povstati, nastati. Probudil se [národ] k novému životu prací svých buditelův. Jir. Na takový [zaostalý] lid patří rány, aby se probudil alespoň v umírání. Třeb. Vzpomněl si [arcibiskup]‚ jak se mu také svědomí probudilo. Jir. Rozum jeho záhy se probudil. Sab. Od té doby, co se láska k Dorle v srdci jeho probudila, zanedbával les. Něm. V Záhorovi se probudily staré tužby. Štol. Jaké vzpomínky v něm se probudily? Dyk. Probudila se ve mně zádumčivost. Hol. Na gymnasiu probudila se ve mně neodolatelná touha po nejužším přiblížení se hudbě. Lit. noviny. V posledních letech se zájem o dřevěné hračky zase probudil. Rozhlas. Furiant se v strýci probudil rázem. Baar. [Ve dvorci] se zatím probudil hlučný život. Pfleg. Náhle probudil se divoký vichr. Baar. Probudilo se krásné letní ráno. A. Mrš. Zima pomine a jaro se probudí. Něm. V. t. probuzení, probuzený.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 574 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 574