• proces, -u m. soudní řízení, spor vedený před soudem. Proces začal, a tu navrhl jeden ze soudců, aby byl obžalovaný také slyšán. Ner. Není možno, aby soud odpíral obnovení procesu. Arb. Pan cís. rada proces vyhrával a byl by vyhrál i v poslední instanci, ale protivná strana nabídla vyrovnání. Čap. Ch. Byli by mu pověsili na krk proces pro zaviněný úpadek. Čap. Ch. S tou naší Lízí, mně se zdá, udělám krátký proces rychle se s ní vypořádám. Šim. [Jde o to,] aby žurnalista uměl jít přímo na věc, aby řekl své bez dlouhých procesů stručně. Rozhlas. Tak tedy bez procesů a beze všech excesů podpište smlouvu hned bez průtahu. Sab. Práv. souhrn zásad, jimiž se předpisuje formální postup při úkonech stran a veřejných orgánů, směřujících k určení nějaké právní situace; proces trestní řízení, kterým se zjišťuje, zda v daném případě nastaly podmínky trestnosti zákonem stanovené; proces civilní soudní řízení v občanských právních rozepřích; proces písemný řízení, v němž se všechny důležité úkony procesní dějí písemně; proces ústní řízení, při kterém se věc ústně projedná před soudem, který pak vynese ústní rozsudek. Círk. kanonický proces právní řízení o sporné nebo trestní věci před soudem církevním; proces inkvisiční trestní řízení, které se zahajuje ex officio na základě pověsti o zločinu nebo udání. D dění plynule, zvolna se vyvíjející, uplatňující, průběh, pochod, postup, vývoj. Autor prodělal veliký duševní proces. Vrch. Drama „Ztracení“ uvádí na jeviště dvojici lidí úpadkových v jejich konečném processu vedoucím k zániku. Šim. Ona s jistotou instinktu tušila duševní i fysiologický process, odehrávající se v mladém muži při pohledu na ni. Sez. Proces uvědomovací nejdále dospěl dosud v poesii. V. Čer. Báseň ne velkou psal [Manzoni] celé dva dny, třetí den ji upravoval, jaký to process tvůrčí! Vrch. Staloť se smíšení toto [práva a bezpráví] staletým processem a prodělalo mnohé proměny. Pal. [Odpadky] se znovu dostanou do výrobního procesu. Rozhlas. Suché desky znamenaly značné zjednodušení fotografického procesu. Smrž. Gram. hláskové procesy změny. Typ. způsob fotografické reprodukce; proces mokrý, suchý. Chem. chemický pochod, reakce.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 704 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 704