• produkt, -u m. výsledek výrobního procesu, výrobek, plodina. Jiná [tabulka] uvádí přehled produktů a živin. Hvězda. Důležitým produktem ostrova Madury jest kuchyňská sůl. Koř. V městech říkají, že právě produkty zemědělské se zdražují. Sova. D vůbec výtvor, výsledek, následek. Jeho verše nejsou studenými produkty passivně estetického výpočtu. Kar. Obsahovala [obálka] mé dosavadní produkty v umění novinářském. Čap. Ch. Chvíli se díval [domácí] se zálibou na svůj písařský produkt. Arb. List prozrazuje se obsahem svým jakožto produkt neklidné doby. Čes. pol. [Villon byl] produkt prostředí a okolností, ve kterých rostl. Mach. Hrůza před smrtí je prý právě produktem choroby. Vach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 276 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 276