• program, -u m. předem stanovený pořad slavnosti, koncertu a pod. n. vůbec lidského podnikání. Náš rozhlas provedl v hudebním svém programu díla světové tvorby. Krit. měs. Vy jste patrně nebyl na novém programu ve variété. Bass. Program již byl určen i mnohokrát opět zavřen. Havlasa. Jídlo a pití bylo celým programem zábavy. Podl. Zachovala jsem náš obvyklý každodenní program. Krás. Udělal věc, která jaksi nebyla v programu: klekl k Baštovi, strčil mu do ruky housku. Lid. nov. Kdyby vyšší instance svolaly jednou anketu všech subalterních, viděly by, jaký pracovní program bychom sestavili. Herrm. Ani tak důležitý předmět jako mravouka nedán na učební program. Krás. D cíl, kterého chce jedinec nebo skupina prací dosáhnout; zásady. Vykládal svůj program o vzdělání lidu. Herb. Programem [listu] bylo vyhovět ve všem všudy knížeti. Čap. Ch. Ničeho není tak Liliencron vzdálen, jako úmyslu básniti dle nějakého programu. Kar. Balbín je nadčasovým zjevem netoliko tím, čím barokní program naplňuje, ale i tím, čím jej již v zárodku překonává. Krit. měs. Bylať učená, ale její duševní program, abych tak řekl, nebyl veliký obzor. Podl. D myšlenkový obsah hudebního díla. Pro představovou neurčitost hudby je třeba, aby nám skladatel podal slovný výklad, t. řeč. „program“ skladby. Zich. D tištěné oznámení pořadu, zprav. se seznamem vystupujících osob. Když četl na programu tištěné své jméno, pocítil poprvé vlny nevylíčitelné pýchy. Svob. [Učitel] rozbalil lejstra a podal [vrchnímu] program [besedy]. Rais. D tištěná výroční zpráva, zprav. školská, s výkazem činnosti za uplynulý rok. Koho věc zajímá, nechť si prohlídne středoškolské programy české za léta 1860—1888. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 402 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 402