• projeti dok. (čím, co) vozem n. jízdou skrz něco, něčím vykonati pohyb. Za světla jsem ještě projel dlouhou ulicí. Bendl. Vůz projel vnitřní branou. Jir. Projevše tichým, dřímajícím předměstím, přiblížili se ku bráně. Jir. Projedeš dvě tři stanice, vystoupíš na zemi. V. Mrš. Vsednuv na kůň uháněl do lesa. Kříž na kříž jej projel. Rad. Na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, už nemohli nikterak projeti. Erb. D vozem n. jízdou vykonati cestu n. cesty někudy. Projel takřka celou Evropou. Arb. Projel [král] půl světa. Něm. D (kudy) vozem n. jízdou vykonati pohyb, jízdu podle něčeho, mimo něco, přejeti, minouti. Před školou v trysku projel vůz. V. Mrš. Zdanil dvojnásobné množství potravin, než vezl, a pak si teprve troufal projeti kolem [akcizáka] Lapila. Vach. Vedle jeho oken projel její [kněžny] kočár čtyřmi koni v řadu. Havl. D (co) udělati sjízdným. Blížilo se k vánocům, sněhu po kolena, cesty zaváté, neprojeté, neprošlapané. Baar. Ploužily se [vzpomínky] po zavátých cestách podle rybníka, podle cihelny, po neprojeté silnici. R. Svob. D stráviti (čas) jízdou. Projel noc ve vlaku. R. Svob. Projevše tři hodiny, octnuli jsme se v husté doubravě. Zap. D (koně, spřežení) vyjeti si jen proto, aby se kůň, spřežení proběhlo. Nesmím zapomínat na koně, projedu ho. Baar. D (čím, kým, co, koho) vykonati pohyb něčím, někým, skrz něco, proběhnouti, proniknouti něčím, někým, něco, někoho. Vzal odřezek tuhého papíru a vstrčil jej do štěrbiny ve stěně. Projel hladce. Čap. Ch. Saku se nejvíce podobal [roztrhaný můj kabát]‚ ale saku na veliké ryby; malé by volně projely. Stroup. Nůž mi projel ramenem a přibil mne k stěžni. Lit. noviny. Kulka projela mu srdcem. Pfleg. Koule projela mu prsa. Jir. Blesk křížem a délkou projel oblohou. Něm. Z té milostné tváře zasvitlo knížeti tmavohnědé oko, jehož blesk duši jeho co střela projel. Něm. Když ji pozdravil známý jeho hlas, jakoby jí srdce nožem projel. Šmil. V ten okamžik projelo také srdce její břitkým mečem hrozné tušení Jir. Projedu mžikem obě kapsy — krejcary ty tam. Paleč. Hedvikou a Ledvinou to trhlo, jako by elektrická jiskra je projela. Šmil. Přen. Jizbu celou sokolím svým projel zrakem. Vrch. Postavila se těsně před něj a projela jej ostrým pohledem. Sum. D (čím, co) prsty, rukou prohrábnouti něco, probrati se něčím. Zachvěl se, projel si všemi prsty v hustých kadeřích. R. Svob. Líčí pohyb bílé ruky, když si projel své husté vlasy. Mach. Zavře oči, prsty mu projedou několikrát strunami. Holý. D (o citech n. duševních pochodech) rychle se rozšířiti. Divný pocit projel majorovou duší. Svob. Tělem jeho projelo jemné brnění. Čap. Ch. Bylo mu, jakoby horký proud celým tělem jeho projel. Zey. Zachvěla se — tělem jí projel žhavý, libý oheň. Jir. Voralem projela radost. Rais. Mikšovou hlavou bleskem to projelo při slovech bratrových, potměšilý v ní se zrodil úmysl. Svět. I hned jí projelo, tu snad že by přišla k cíli. Svět. Přišli spolu do divadla a divadlem projel zvláštní zájem. Kronb. Ulehl do tlustých prachových peřin a příjemné teplo projelo jeho mladé, zdravé údy. Hol. Údy jí projel chlad a v tomtéž okamžiku cítila se jako v ohni. V. Mrš. Paní Kamillu projel mráz i oheň, prsa se jí zdvíhala. Šmil. D (o ostrém, pronikavém zvuku) ozvati se, rozlehnouti se. Ten když zapískne — hoj — ušima to projede. Baar. V tom jednotvárným hlaholem projel crnčivý hlas ministrantských zvonků. Rais. Ten výkřik mu až kostmi projel. Baar. Hvizd ostrý projel dřímajícím lesem. Vrch. Mrazem projel veselý smích děvčat. A. Mrš. Tu najednou projede povětří třikrát po sobě pronikavý hvizd. Něm. Kapelníkův klarinet zaječel, až to do kostí projelo. Rais. D (co) ob. prohráti něco, přijíti o něco. Šestáček jsem projela. Šrám. Dosedlačil jsem, projel jsem chalupu i pole a všecko do poslední nitky. Uh. A ten to hnal všemi instancemi, a Marie to u všech instancí, tak říkajíc vulgárně, projela. Nár. p. D projeti se vykonati jízdu, obyč. pro potěšení, zábavu. Za nějakou hodinu se zachtělo pánovi projet se na koni. Mach. Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu osedlal koně, že se chce projet. Erb. My se tedy projedeme po vodě. Pfleg. Někdy jezdil strýc k lékaři sám, aby mu cesty uspořil a koně aby se projeli. Hál.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 665 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 665