• projeviti dok. dáti najevo, uvésti ve známost. Projevila v tu chvíli známky vracejícího se života. Zey. On jen tu a tam svou vůli projevil, ale nikdy sám ruky nepřiložil. Svět. Jaroslav se všemožně tvářil, aby neprojevil svůj vnitřní stav. Hál. Byl jsem šťasten, že jsem to [políbení ruky] učinil, neboť se mi zdálo, že jsem tím nejlépe projevil, jak si jí vážím. Šim. D projeviti se vyjádřiti se, vysloviti se. Že jste mne sama vyzvala, abych se projevil, tedy překonám ostýchavosť svou a projevím se. Musím vám mnoho svěřiti. Sab. Vůči tobě se Havrda přece už musil nějak projevit, když sem co den chodíval. Šim. Váhal, má-li se projeviti, ale pak s obvyklou rozhodností pronesl: „Slyšte.“ Hilb. D vyjíti najevo, státi se známým, patrným, zřejmým. Ohlas přírodních zvuků prostoupil i jeho [Dvořákovu] tvůrčí představu a projevil se v novém díle. Týd. rozhl. Jeho láska se projevila zřejmými slovy. Podl. Proces uvědomovací nejjasněji se projevil dosud v poesii. V. Čer.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 289 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 289