• pronésti dok. mezi něčím, skrze něco nesením dopraviti. Teď nám dal císař pán koně, že ohněm nás pronesou a z pekla vyjedem. Baar. [Vojáci] se rozestoupili, aby mohli [lidé] pronésti rakev bez překážky. Třeb. Žert. Pronesl své lakýrky různými kalužinami na dvoře obezřele k ratejně. Čech. D tajně, podloudně dopraviti. Ví [ředitel] dobře, že by musel rošťák velmi dobře ukryti věc, kterou by chtěl pronésti z továrny do trestnice. Lum. On ji potřeboval hlavně na pronášení masa stanicí potravní daně. Smála se zřízencům do očí a pronesla všechno. R. Svob. D Zř. vzíti na sebe, obléci něco na kratší čas k vyzkoušení. Kdo si z hochů pořídil novou čepici, pronesl ji o jarmarce, načež vandrovala do truhly až do nejbližší neděle. Kos. D vysloviti, říci, vyjádřiti, prohlásiti. Poslední věty pronesl Mrština důrazem vážným. Šmil. Satane, nuž prones slovo svoje! Ner. Ó, Přemysle, co pronesly tvé rty? Zey. Náš kostel je pěknější, pronesl [vozka] hlasitě. Herb. Pronesla poslední slova úsečně. Jir. Těžké mi, věř, slov těch pronesení. Čech. Družba pronesl krásný přípitek. Us. Knížka tato obsahuje přednášku, která byla pronesena v pokračovacích kursech pro professory středoškolské po velikonocích r. 1913. Hujer. Tím slovem [Dalibor] vlastní ortel prones. Wenz. Jaký hodláte trest pronésti nad konventem, který vším vinen jest? stanoviti. Obr. živ. Cena se pronese a přidělí nejlepšímu dílu 9. března. Krás. Čas. D Zast. prozraditi. O Tomáši Štítném nechtělo učeným pánům jíti do hlavy, že se opovážil všecko tajemství v lid pronésti sprostou češtinou. Tomek. D pronésti se vykonati s námahou nějaké nesení. Zde jsem, jemnosť paní; to jsem se pronesl [se žebříkem]! Ner. Ale proneseš se s tím [zbožím]‚ protíží se ti to cestou. Baar. D projeviti se těžkým po čase nesení. Jako by byl [kaplan] zlehčen od úporné tíhy jakés, s jeho beder sňato proklaté břímě, jež se dávno nesnesitelně proneslo. Šlej. D Tech. tíhou, váhou, zatížením se prohnouti n. snížiti. Pronesení drátů, lan, per a p. Hosp. pronesený hřbet u skotu silně prohnutý. D vykonati lehký, vznášivý pohyb. S tichým štěbetem se kdesi nad hladinou pronesla ptačí letka. Němec. Divý křik a hluchý ston mlčícím dolem pronesly se. A. Durd. Nuž, pěvče, harfu svou chop do umělé ruky; nechť prsty tvé se po ní pronesou. A. Durd. Přen. Vlna lehtavého překvapení pronese se páteří. Merh. D vysloviti se, vyjádřiti se, promluviti. Bohuslav z Michalovic pronesl se k těšícímu jej knězi evangelickému v ta památná slova. Osv. Matka se pronesla s úmyslem, na druhý týden jeti do Prahy, by masopustu užili. Bozd. [Tendera] pronesl se před lidmi, že se ještě nedá a že mne po lnu vyzve, abychom závodili o řepu, komu se vydaří větší. Hol. Časopisy pronesly se chvalně o svazku tomto. Lit. l. D prozraditi se. Na Pavla proneslo se všelicos nechvalného. Prav. Cizích peněz si [Kocman] ponechat nechce, že by se to stejně proneslo. Jah.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 540 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 540