• propust, -i f. (dat. pl. -tím, lok. -tích, instr. -tmi) stav. lodní propust jezový otvor, jehož práh leží nejníže a jímž projíždějí lodi; vorová propust žlab se sklonitým dnem, kterým se převádějí vory s hladiny nad jezem na hladinu pod ním; rybí propust zařízení, které umožňuje rybám přechod přes přirozené n. umělé překážky na vodních tocích, rybovod; propust menší stavba silniční n. železniční umožňující průtok občasné n. stálé vody, propustek.