• protaktinium (vysl. -tyny-), -nia n. chem. jeden z radioaktivních prvků.