• protest, -u m. námitka, nesouhlas, odpor proti někomu n. něčemu projevený slovem, gestem a pod., protestování. Mlynářka přes hostův protest všední ubrus na stole zaměňovala. Čech. Přes protesty starého zahradníka Ferda prosbám neodolal. Klost. [Dítě] vzmůže se ke zjevnému protestu, zapláče si. V. Mrš. Naslouchala se svraštěným čelem, výmluvněji projevujícím její nevoli než každý slyšitelný protest. Čap. Ch. Ozvalo se přidušené zakašlání znějící jako protest. Čap. Ch. D formální, ústní n. písemné přednesení námitek n. nesouhlasu s nějakým ustanovením, rozhodnutím n. činem. Poslanci opustili sněmovnu, podavše protest proti nynějšímu sněmu. Světozor. Dnes došel zákaz stavby naší turbiny na základě protestu přátel staré Prahy. Čap. Ch. Přen. Dílo Zeyerovo je protestem proti všednostem. Kar. Erbenovo dílo je tichý, ale důrazný protest proti romantické estetice. Jirát. D Práv. listinný důkaz majitele směnky o provedení předepsaných úkonů, zřízený notářem n. soudním úředníkem.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 184 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 184