• prováděti ned. (3. pl. -ějí) (koho) voditi někoho něčím, někudy. Obyvatelé Provodova zajisté kupce a cestující prováděli dále branou zemskou. Jir. Pomoz, bože, dnešního dne poutníkům cestovníkům, proveď kroky jejich závějemi, jako spravedlivé provádíš ďábelskými nástrahami! Hol. D doprovázeti někoho při prohlídce něčeho. Královna prováděla Zuzanku po zahradě. Něm. Chtěla mne osobně po domě prováděti. Svět. Prováděl matku a sestru farou. Jir. Když jej [dívka otce] po Praze prováděla, ohlédl prý se každý za nimi. Štol. Velká jizba v blázinci; domácí lékař provádí Twardowského s ďáblem. Vrch. D bráti k tanci někoho, tančiti s někým. Který chlapec kterou holku při tanci hodně prováděl, ten dostal od ní koblihy. Lid. nov. Několika chlapcům řekl [Bakula]: „Chlapci, hodně mi Anýžku provádějte!“ Hol. Petrona je pořád v kole; všichni hoši ji provádějí. Preis. D voditi koně n. jiné hospodářské zvíře, aby se prošlo, proběhlo, ochladilo z uřícení a pod. Pod oknem prováděl kdosi jeho koně. Šrám. Po dvoře dva sluhové prováděli uřícené koně. Herb. Zrovna sebou házela [kobyla]‚ jak napadala, a nerozešla se z toho, ač ji prováděl hodnou chvíli. Jir. D hotoviti, vyráběti, pořizovati. Firma Bell-Howel provádí zesilovače o čistém výkonu 5 W. Rozhlas. Co dráha, co loď, co podmořský tunel a balon? — samé hlouposti, a ti, co je prováděli, marnotratníci. Štol. Benýšek nyní prováděl i podobiznu dra Paussiga, svého to právního přítele. Čap. Ch. D Řidč. předváděti, reprodukovati, hráti (divadelní hru, hudební dílo a pod.). Při hudebních oněch produkcích prováděly se skladby pro orchestr. Šmil. Před provozováním dramatického kusu prováděly se pantomimické hry. J. J. Kol. V pondělí provádí Hyksa výběr skladeb pro violu. Rozhlas. Jak se jednou opera nastudovala, tak se šablonovitě provádí neustále. Zl. Praha. D ve skutek uváděti, uskutečňovati, vykonávati něco. Ne zákony a nařízení, ale provádění jejich je všechno. Mach. Líza byla přesvědčena, že stejně jako vdavky i rozvod se provádí v kostele. Merh. [Akcizák] prováděl na podezřelých lidech kapesní prohlídky. Vach. Šotek si tu [ve dvoře] liboval, měl se dobře a všelijaké šibalské kousky prováděl. Erb. Slečna Esmeralda prováděti bude rozmanité a neslýchané skoky. Sab. Spekulace a provádění fantastických plánů přivedly jej na mizinu. Mach. Při provádění stavebního řádu hleděno bylo k poměrům místním. V. Mrš. Přistoupíme bez prodlení k provádění svého záměru. Čech. D činiti něco nenáležitého, vyváděti, páchati něco. Mají ho za svého poddaného, rádi by s ním vládli, mu poroučeli, svévolnosti na něm prováděli. Prav. Povídávala baba dětem o Ribrcoulovi, jaký je to ferina a co provádí na těch horách. Něm. Matka chybuje tím, že nechce vidět, co ty provádíš. Vlč. D Zast. prováděti si vésti si. Zpupně sobě [Balbek] prováděl. Klicp. V Řeznické ulici u černého medvěda prováděla sobě nějaká bláznivá hrozně. Win. D prováděti se voditi se, choditi spolu, procházeti se. Rézi tu [v sále tanečním] s Čápem prováděla se po vydrhnuté podlaze. V. Mrš. Celý den se prováděli s nimi [bratři s princeznami] po zámku Rad.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 684 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 684