• prst, -u m. jeden z pěti pohyblivých chápavých útvarů zakončujících ruku. [Stařena] prstem do dálky zahrozila. Rais. Barunka učila babičku jedním prstem hrát [na klavír:] „To jsou koně …“ Něm. Dáma po dámě docházely k zrcadlu a dotekem prstů opravovaly si účesky. V. Mrš. Historiky, kteří v těch letech psali monografie, spočítáš na pěti prstech je jich málo. Herb. Byl čas, kde se vlastenci čeští počítali na prsty. Štulc. Dobře mu není, toť si dovedeš vypočítat na prstech! snadno si domyslíš. Rais. Zvěř kolem mlýna má [strýc] spočítanou, řeklo by se, na prstech přesně, do posledního kousku. Herb. Ale především — prst na ústa, synáčku! Ani slova žádnému o tom mlčet. Tyl. Moudrý člověk, chceli všudy dobře vyjíti, musíť na ledacos skrz prsty hleděti shovívavě přehlížeti. Kram. Přestávají se na přistěhovalce dívat skrz prsty pohrdavě se dívati, přezírati. Rais. Prstem na mne okazují sousedé a zlořečí jmenu mému. Choch. Myslíte, že někdo v této věci prstem pohne? Sokol. Ten pán měl prsty všade do všeho zasahoval. Švan. Připustil, že si do těchto zlodějských obchodů namočil prsty. Lid. nov. Není dobře, do všeho nejdříve prsty strkat. Tyl. Proč si pálit prsty pro cizí kaštany? míchati se do cizích záležitostí, způsobovati si nepříjemnosti. Sez. Podejte jim prst, chytí vás hned za celou ruku. Něm. „Buďte tak dobrý,“ chopil se rada podávaného prstu. Her. Ruka s hranolovitými prsty bušila neúnavně do křemene. Jah. Od nynčka padne na každé tvé slovo mých pět prstů facka. Tyl. Krev z toho vycedím, kdo prstem sáhne na posla! sebe méně mu ublíží. Tyl. Ustál. sp. Nejraději jen za pět prstů kupují kradou. Svět. Přišel ke dvorci za pět prstů krádeží, zadarmo. Třeb. Řekla, že je Mojžíš Poberto, ze mu zůstane všecko pod prstem. Něm. Žes chtěl kupovati za deset prstů, tu máš odplatu! krásti. Kosm. Redaktor si oblízne prsty, když mu článek zašleme bude velmi rád. Tyl. [Obchodník] hleděl všude zřízencům na prsty měl na ně dobrý pozor. Hlad. Koukali se každému pod prsty, kolik mu co vynáší. Bass. Jak já jsem ti viděl do prstů! prohlédl tvé plány. Svob. V něm [dopise v novinách] byl hodně klepán přes prsty starosta, že prý: kolik se stržilo za sena a kde jsou peníze? Herb. Potká [hoch] na pastvě mužíka na prst velikého jako prst velikého. Tille. V zimě je den krátký jako prst — ve čtyři hodiny už je tma. Baar. Ta to s ním [mužem] umí — kolem prstu si ho otočila učinila si ho ve všem povolným. Rais. Jsou spolu několik neděl, a juž ho má [žena] takhle kolem prstu. Rais. Přivedli jsme ho [Štěpána]‚ nahého jako prst do pokoje. Hol. „Kdo ti co namluvil?“ — „Z prstu si to lidé nevycucali“ nevymyslili, nevybájili. Tyl. Je v tom cizím světě sám jako prst. Kosm. [Hospodář] je tu šestým prstem na ruce je zbytečný, nic neplatí. Hol. Věděl, jak snadno lze dosíci jejich [děvčat] lásky. „Na každý prst deset,“ říkával. R. Svob. Šimonovi se nabízí nevěst, že by si mohl na každý prst jednu pověsit. Prav. Z každého prstu mu vtipnost a rozmyslnost vykukuje! Klicp. Uhodil-li nevinné dobytče, že to měl, takořka, v prstech, již očekával, že mu kmet domluví měl to již ve zvyku, v krvi. Prav. Lenka hrávala na piano. Měla zlaté prsty! hrála velmi pěkně. Šmil. Takový [pán] nemá dlouhé prsty do kapsy, takový se nepředá není štědrý. Jir. [Tesař] měl dlouhé prsty, takže mu v kapse mizely skoby a hřebíky kradl. Til. Krade jen bohatým, ale lepkavé prsty má od jakživa je nenechavý. Šmil. Přen. [Odpolední slunce] dotýká se světlými prsty vlasů paní Hordové. Jah. K okénku měsíc naklonil se hebce, a prstem třpytným nad svou skráň se chýle, tkal do tvojich snů rosné růže bílé. Vrch. Podávaly si révové úponky klidně své zelené prsty. Vrch. [Světlo] stékalo po rozestřených prstech palm. V. Mrš. D prst Boží, Páně a p. řízení, zásah, působení a p. Boží. Dobrý Bože! teď poznávám tvůj prst! Klicp. Vidím v tom prst boží, který mě vedl na toto místo. Herb. Někteří v tom [neštěstí] viděli trestající prst Páně. Rub. Prst prozřetelnosti hnal mne z domu. Herb. Přen. Krásná, prstem času dosud nedotknutá žena. Podl. Nebylyť [tváře] zorány prstem starostí vezdejších. Svět. Upomínku na slastný okamžik nevyhladí nikdo, leda jen ledový prst, pod nímž však i srdce tlouci ustane smrt. Jir. Žert. „Otevřít tadyhle tu truhlu!“ velel úřední prst úřední orgán, úředník. A. Mrš. D díl rukavice, který kryje prst. Nosí rukavičky, třeba s děravými prsty. Hol. Měla černé rukavice s polovičními prsty. Kop. [Dívky měly] dlouhé pletené rukavice bez prstů. Jir. Lék. kaučukové prsty jednotlivé (na poraněné, znetvořené prsty). D jeden z pohyblivých útvarů zakončujících chodidlo nohy. Málo sejde po tom, je-li do posledního detailu proveden prst ruky nebo nohy. Kar. Zatím jim koukaly prsty z bot měli bídu a nouzi. Svět. Po prstech se vykradl ze sedničky po špičkách, tiše. Pfleg. Mnohem raději mu [chudákovi] vidí paty než prsty raději vidí jeho odchod než příchod. Svět. D Zool. prsty konečná část okončin ssavců. D (v přibližném udávání míry) šířka prstu ruky; stará délková míra. Tuhle si zakrojte, na prst tlustě namažte. Jah. Ani o tři prsty mne nepřibylo. Rais. Na skvostném, čtyři prsty širokém pasu visel mu těžký meč. Třeb. Prst je šířka 4 ječných zrn položených vedle sebe. Vilikovský. D věc vzhledem podobná prstu. Mysl. část lopat daňka. Stroj. strojní součást v podobě prstu ruky. Prsty žacího stroje hroty s přiostřenými hranami umístěné vpředu na žacím rámu a odhrnující plodinu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1144 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1144