• prudce adv. (komp. prudčeji) k prudký; velmi rychle, chvatně. Šel prudce a zase si usedl. Hál. Prudce hned, pak loudavě ubíral se k doubravě. Čel. Po světnici si s ní zarejdil, a tak prudce se otáčel, že přeslice stranou lítaly. Prav. Krásné jak je mládí, prudce prchá nám však neustále. Vrch. Dívaly se, jak vlny po splavu prudce dolů stékají. Něm. Slzy dívčiny řinuly se prudce a hojně. Šmil. Srdce jí očekáváním prudčeji a prudčeji bije. Něm. Prudčeji valí se k srdci krev. Čel. Co se prudce staví, rádo se boří. Čel. Upečeme [pečivo] v troubě prudce do růžova. Hvězda. D náhle, nečekane rychle. Vyvstal prudce ze židle. Jir. Prudce hlavu zvedl. Čech. Trhl sebou, prudce se obrátil. Jir. Ukrutník jí růže prudce z ruky vytrhnul. Paleč. Chopil prudce synka za ruce a políbil ty mozoly. Šmil. Chytil faráře za paži a prudce jej k sobě přivinul. Rais. Vzala Suntarellu za hlavu a políbila ji prudce. Zey. Večer najednou otevřel někdo prudce dvéře. Podl. D plnou silou, s velkým vypětím sil. Vletěla vlašťovka do pokoje a vrazila prudce do zrcadla. Lum. Do žhavého kovu mistr prudce bušil. Čech. Udeřil pěstí prudce do stolu. Dyk. Prudce na hrad [král] udeřil. Vlč. Hodil prudce svou brokátovou trepkou. Zey. Když obstárlý mládenec se tak prudce do lásky obuje, sluší mu. Sab. Večer sedal [Voral] na záhrobni a zamyšlen prudce kouřil. Rais. D dravě, divoce, bouřlivě. Vítr dorážel prudce a mrazivě. Jir. Zalomcovalo-li povětří prudčeji domem, jí připadalo, že se do sednice již dobývá Józa. Svět. Oheň jim [volům] šlehá prudce v trpělivou tvář. Zey. Nad vodou prudce zvlněnou ční dub. Krás. D (o citových hnutích, tělových pocitech, stavech) velmi mocně, velmi intensivně. Zatoužil prudce po vysvobození. Vach. [Černohorci] jsou i na nejbližší bratry prudce řevnivi. Hol. Anně to lichotí, že chasník tak prudce a mocně se do ní zamiloval. Prav. Vášeň nejprudčeji rozpoutaná se nezastaví před varováním. Týd. rozhl. Panímámu rozbolela prudce hlava. Jir. Začala prudce štkáti. Šim. Začal se prudce třásti na celém těle. Čech. Rytíř se zarděl prudčeji než odlesk pochodní. Třeb. D rozhorleně, hněvivě, pobouřeně. Ozval se hlas nějak prudčeji, jako by zlostně. Jir. Anna vpadla mu [králi] prudce do řeči. Choch. Prudce žádali na biskupovi, aby dal bullu prohlásit. Jir. Nejprudčeji snad ze všech [kázal] mistr Jakoubek. Tomek. Řečnilo se bujaře a prudce proti ohavnostem prostituce. Mach. Hádka se vedla prudčeji a prudčeji. Staš. Náruživý Kubík i s Amosem ještě prudčeji jali se pobuřovati jednotu. Pal. [pes] štěkal hned prudce, divě, zas vesele ňafal. Rais. D příkře, srázně, strmě. Šel prudce klesající silnicí. Šrám. Za Isarem stoupá cesta prudce do výše. Lum. Z údolí prudce vystupovaly stráně. Rais. D velmi silně, velmi mnoho. Trávníky jsou prudce zelené. Heřm. Venku prudce mrzlo. Rais. Plášť vlněný studí prudce, který tkaly cizí ruce. Hol. Ještě jednou se vrátíme zamyšleni, kde prudce květ voněl. Sova. V ovzduší, vonícím pryskyřicí, čpěl tento zápach [lihový] velice prudce. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 398 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 398