• prvý čísl. řad. mající v pořadí číslo jedna, první. Ročník prvý [časopisu] ozdoben je básněmi „Okna“, „Zvoník“. Vrch. Nerudův prvý pokus dramatický musí každý za dobrou čáku pro budoucnost vyhlásiti. Ner. Hned nad hořejším okrajem vchodu bylo okénko prvého patra. R. Svob. O svatém Václavě přijmu prvé svěcení. Jir. Chtěl [pantáta] notovati druhý hlas, ale marně se chytal; i když spustil prvý, varhaník velmi mu utíkal. Rais. Kuráže si dodává pitím Fridrich Prvý. Heyd. Zatočil usadil se mu ke stolu a chalupský tedy věděl, že bude tkalcův zpěv míti hnedle z prvé ruky přímo. Rais. [Někteří národové] vesměs v prvé řadě považují za svůj přirozený úkol a cíl, býti občany sami sebou. Lier. Jest to čin filosofický prvého řádu. Durd. D (komp. prvější, zast. prvší, sup. nejprvější, zast. nejprvší) předcházející osoby n. věci jiné v pořádku místním, přední, místně blízký. Vyrvav palaš prvé stráži sil vzmachem uťal znak i s paží. Heyd. Pohnou se v útoku ty nejprvší řady, ty nejprvší zástupy čelem polehnou. Bezr. D předcházející jiné v pořádku časovém, začínající, počátečný. Vrstevníci jeho [Petra Chelčického], prví Bratří, o něm toliko poznamenali, že se s ním stýkali. Goll. Miloval jsem — dávno tomu — tím prvým lásky zápalem. Mach. Pátráť [metafysika] po principech a prvých příčinách. Mas. Sníh prvý napadal a rozplýval se v trávě, jež vadla na luzích. Sova. [Hubaři] za prvého svitu ranního vyšli si do lesů. Rais. Voral při ženině návratu na prvý pohled poznal, že s veselou nepřišla. Rais. D Poněk. zast. dřívější, předchozí, někdejší. Suť na Zbraslavi v prvý chrám zas přebudoval [král]. Heyd. Tvá hlava šediví, můj otče drahý, Tvůj zrak, on krátí se, tys síly prost, a tomu všemu prvé dáti vláhy Tvé dítě chudé nemá síly dost. Heyd. Dvakráte hrábnuv do vlasů, navazoval Potěšil, jakoby se po prvějším hovoru jeho ani nebylo mluvilo. Rais. Poručík volně jel silnicí dál, aby si bělouši po prvějším letu vydechli. Rais. Blažená radost rozlévala se mu [pantátovi] v prsou, ale prvějšího strachu, úzkosti, hněvu stále ještě nemohla nadobro přemoci. Rais. D předcházející jiné co do významu n. hodnosti. Biskup Valdemar, muž rodem v Dánsku prvý, za něho [krále] jal otěž vlády. Čech. Ilov, milec jeho prvý. Heyd. D po prvé adv. prvníkráte. Snad po prvé vzal [ponocný] vyleštěnou hlásnici nerad. Třeb. Před několika lety Dobrovský po prvé s hrabětem do Chuděnic přijel. Šmil. Lenko, zdá se mi, žes tu byla se mnou poprvé a naposled. Hál. D za prvé adv. nejprve, nejdříve. Kardinál chtěl vás do své moci dostati, za prvé proto, že vás miluje, a za druhé proto, aby vás co nástroje upotřebil. Zey. Sluší zřetel míti zaprvé k tomu, což se dotýká našeho vlastního poklidu; pak zřetel k dítkám. Knigge.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 252 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 252