• puma, -y f. 1. střela s mocným účinkem trhavým n. zápalným, která vybuchne zprav. po dopadnutí, bomba. Za čas obležení Prahy vpadlo do chrámu Týnského pět pům. Zap. Tu a tam leží koule dělové, střepiny z pum. Lum. Tisíc pum a granátů, toť je má zamilovaná [píseň]. Stank. Vrazil do šenkovny jako puma malý repetivý človíček náhle a hřmotně. Příl. Do toho [poměrů na burse] padla jako puma proklamace ředitelstva. Vach. Domácí pán obával se, že baronka zlostí se rozpukne jako puma. Ritt. Hlava jeho byla jako puma velká. Ner. Přen. Řinčivým hlasem hodil [řečník] do shromáždění tuto pumu: „Pánové! Hádáme se tu o měkkosť a tvrdosť vysouvání“ neočekávanou zprávu. Čech. Po „Ladě Niole“ byl „Máj“ druhou pumou, která vpuštěna do života našich ospalců literárních událostí působící rozruch. Květy. Voj. dutý, obyč. hruškový náboj (zprav. letecký), naplněný výbušinou a opatřený zapalovačem, který po zapálení vznítí výbušinu, bomba; pumy tříštivé, trhací, zápalné, plynové a j. D Stud. slang. nedostatečná (známka). Dostanu dnes pumu z řečtiny. Dyk. Kantorstvo je vyzbrojeno zbraní tak mocnou, jako jsou pětky neboli pumy. J. Žák. D Geol. velká sopečná vyvrženina kulovitého, hruškovitého n. slzovitého tvaru. Zbož. puma (ořech) pecka plodů amerického ořešáku olivovitého, Carya olivaeformis. Cukr. druh zmrzliny mražené v tvořítku majícím tvar bomby.
  • puma, -y f. 2. zool. šelma kočkovitá, Felis concolor, kuguár.