• puntovati, punktovati ned. (co) zast. a lid. umlouvati, buntovati něco, obyč. proti někomu. Tu byl jakýsi pan Ctibor, ten to všecko puntoval. Praž. pos. Tajné schůzky puntují [emisaři] v stodolách. Jir. Tuhle dědek zase něco punktuje. Jah. D Zast. a lid. puntovati se, punktovati se spolčovati se, buntovati se, zvl. proti někomu. Puntovali se [šlechtici] s cizími králi proti císařovně. Svět. Puntuješ se s mocnostmi Bohu se rouhajícími. Podl. Tam pod lipou se nespokojení po dnes tajně scházejí a puntují se proti ouřadu. Jir. Dnes pro punktování s vládou nemohly [tábory] oposicí hřmíti. V. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 3 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 3