• raný (dříve ps. též ranný) adj. přicházející, vyskytující se brzy, časně. Přilétlo hejno čejk … Po skřivanu nejrannější pták. V. Mrš. Mrazy ranými nazýváme ty, které přicházejí záhy na podzim. A. Břez. Raný sníh zavál již českomoravskou vysočinu. Šus. Bot. šupinovka raná rouškatá houba z čeledi bedlovitých, Pholiota praecox. Zeměd. rané plodiny zralé dříve než ostatní. D jsoucí v počátcích nějakého období, nějaké doby. Kramářův pozorný a jemný rozbor tohoto raného díla Škrétova objevuje v obraze i prvky francouzské. J. R. Marek. Sešel, po levici maje Kornelii, zamlklou a zřejmě trpící utrpením skoro dětským ještě, jež prozrazovalo tak bezděky její ranou mladost. Šal. [Deskotisk] udržel se ještě nějakou dobu i v raných dobách knihtisku. Lit. noviny. Bylo chladné, ranné jitro před samým slunce východem. Jir. V polovině XVIII. století najdeme ve výtvorech lidového umění stopy raného baroka. Lit. noviny. D Zast. ranní, jitřní. Ranné slunce červnové bylo již hezky dlouho osvěcovalo dvůr domu. Ner. Ruměnec však zdobí rozpačitou krásku v líci červánkovým vděkem zoře ranné. Čech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 199 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 199