• reakce, -e f. (zast. reakcí, -í) f. činnost n. stav vzbuzený nějakým popudem, podnětem, ohlas, odezva. Pochybuje se o činu lidském, který by byl něco kladného a svéprávného, t. j. něco jiného než pouhá reakce na něco vnějškového. Šal. Zakňučení strachy bylo jedinou reakcí [hraběte] na pohrůžku. Čap. Ch. Pravidlem jsou u něho [Svobody] tlumené akce a reakce průměrného sentimentu. Sez. List otcův způsobil ve mně hlubokou reakci. Kun. Chci se zmínit o několika dopisech, jež mi byly doručeny jako reakce či odezva na mé články. Nor. Chem. chemický pochod, při němž nastávají změny látkové; reakce skladné, rozkladné, barevné, isolované a j. Reakce prostředí kyselá, neutrální, alkalická. Fysiol., psych. změna v celém organismu n. jednotlivých ústrojích odpovídající na popud n. podráždění. Lék. reakce očkování a pod. Fys. silový děj způsobený jiným dějem, akcí; Newtonův princip akce a reakce. D stav, hnutí jsoucí v protikladu k stavu, hnutí předcházejícímu. Nezkalená veselost [pana domácího] trvala jen několik dní. Nastala reakce, jakási ochablost. Arb. Proud slzí se zarazil, nastala reakce, hněv zaujal místo bolu. Klost. Asketa probudil se opět v Xaveru a reakce jeho opojení byla trpká! Zey. Tenkráte [v době husitské] tmavé a šeré barvy [krojů] nabyly vrchu. Ale již koncem 15. stol. nastala v tom reakce. Nádhera krojů zavládla zase. Jir. D politické hnutí, jež po období převratů a politických n. j. společenských reforem usiluje obnoviti dřívější řád, zpátečnictví. Výstřednosti francouzské revoluce vyvolaly nutně všeobecnou reakci. Grégr. Smrt Ludvíka XIV. byla heslem k reakci. J. Malý. Kleomenes pokouší se o zavedení reakce v Athenách. Kvíč. Svoboda vychází z dětských střevíčků, reakcí ze starého haraburdí. Ner. Nastal v celé říši zpátečnický ruch, a reakce byla brzo v plném květu. I. Klicp. V době reakce bachovské osvědčilo se úplně, co [Náprstek] předvídal! Zey. D hnutí, směr potírající něco, stavějící se proti něčemu, odpor proti něčemu. Silná reakce proti utlačování předešlých roků trvá ještě. Zl. Praha. Bylať jednota Strakonická reakcí proti Poděbradským. Světozor. Jeť ve mně reakce proti materialismu. Podl. Nastala i reakce proti němu [Březinovi]. Dur. V malbě krajin impresionism jest poměrně mladý, jest reakcí proti formalismu. Lier.