• redakce, -e (zast. redakcí, -í), f. činnost osob majících na starosti řízení, pořádání, redigování časopisu n. periodického n. souborného díla. „Průmyslník“ počne vycházeti tohoto měsíce redakcí Karla Procházky. Zl. Praha. Převzal [Palacký] redakcí časopisu musejního. Bran. Národní bibliothéce nedostávalo se přiměřeného řízení čili jednotné redakce. Osv. Poslední redakci [Slovníku] bude míti Palacký. Zel. D místnost, budova, v níž pracují tyto osoby. Tiskárna, redakce i expedice byly v jeho [Rosenmüllerově] domě. Jir. Vraceje se pozdě večer z redakce domů, zahnul jsem do ulice, v kteréž Eldora bydlila. Arb. D úprava textu, zpr. literárního, vydání v jisté úpravě. Nevím, je-li román kněze-buditele [„Drašar“], otištěný v „Květech“, již konečnou redakcí. Šal. Jest to spis bratrský, při jehož latinské redakci Bratří užili pomoci svých přátel. Goll. Církevně-slovanská slova dle redakce asi srbské pojata do stčes. vokabuláře. Ath. D soubor osob majících na starosti uspořádání obsahové části novin, časopisu n. jiného periodického n. souborného díla. Redakce různých listů vracely jí [Ackermannové] šmahem básně. Vrch. Přičinlivá redakcí čím dále tím více zdařilých plodů vlastencům podávala. Pal. Čekal na odpověď v listárně redakce jednoho listu. V. Mrš. [Rousseau] brojí proti Encyklopaedistům, s nimiž se zprvu zúčastnil v redakci velikého díla. Durd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 138 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 138