• regula, -y f. círk. pravidla společného řeholního života, schválená církví, D Zast. mat. regula de tri počet trojčlenný, trojčlenka. To se regula de tri, regula quinque, regula societatis špatně naleje do hlavy. Rais. D Hud. ve starých varhanách název hlavních rejstříků. — V. t. regule.