• restaurace, -e f. 1. lepší hostinská živnost, určená k podávání pokrmů i nápojů, lepší hostinec. Seděl jsem v restauraci smíchovského nádraží. Čap. Ch. Však se bude večeřet v dolejší restauraci Měšťanské besedy. Herrm.
  • restaurace (zast. restaurací, -í) f. 2. důkladná oprava, přestavba, úprava, zvl. uměleckého díla. Co se dá zachovat z minulosti [staré Prahy] bez ujmy požadavků živých — dobrá, zachovejme. Ale i při takových restauracích pozor! Mach. Tehdy byla Riedlovi zadána restaurace obrazů jistého starobylého zámku blízko Prahy. Matějček. Restaurace nového kostela po požáru trvala pět let. Pek. Restaurace zpustošených krajů a nedostatek pracovních sil zaviněný depopulací učinily po několik let z Francie mocné středisko immigrační. Boh. Obch. znovuzřízení, obnovení podniku jako celku n. jeho částí n. zařízení. D opětné přivedení k platnosti, moci, zvl. obnovení státního útvaru předtím násilím odstraněného. Mezi nimi [poslanci] známý podporovatel revisionismu a restaurace Habsburků. Přít. Chtěli proti vůli svých přátel stavovských provésti restaurací moci královské a tím povznésti zemi z úpadku. Rez. Po pádu Napoleona zavedena jest přičiněním mocnářů restaurace, to jest obnovení staré vlády. Havl. Pod hesly restaurace, po případě i reakce vraceli se [po francouzské revoluci] ke starším principiím. Mas. Lék je jen v restauraci intelektualismu. Šal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 177 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 177