• ročník, -u m. soubor sešitů jednoho časopisu n. knih jedné knihovny vydaných během jednoho roku. V prvním ročníku „Lumíra“ byla uveřejněna báseň s názvem „Třicáté narozeniny“. Vrch. Příští ročník „Květů“ bude otevřen novelou z jeho péra. Mach. Poslední ročník časopisu Jindy a Nyní. Lada N. Už ve čtyřech ročnících téhož kalendáře se po kusích táhl [článek]. Jir. Bibliotheka českých původních románů historických i novověkých. Ročník V. — Svazek V. Svát. D školní stupeň navštěvovaný po jeden rok žáky přibližně stejného stáří a vzdělání; žáci navštěvující po jeden rok týž školní stupeň. Dost bídně se protáhnul osmi ročníky gymnasia. V. Mrš. V prvním ročníku [mediciny] přednášena [byla] tenkráte anatomie. Jir. Akademici jednotlivé ročníky Akademie nazývají v mluvě své „elementárkou“, „antikou“, „modelem“ a „atelierem“. Lum. Česká reálka v Praze bude rozmnožena o jeden ročník. Květy. Průměrný zápisový ročník za posledních třináct let činí 39,4 posluchačů. Věstník SIA. D skupina vrstevníků n. předmětů stejné doby výroby, vzniku a p. [Rozkoč slečně Šindelářové:] Upejpání zanechte mladším ročníkům, vám už nesluší. Čap. Ch. Divoké husy mladších ročníků se udí. Hvězda. Náš tříletý ročník musil [při dostizích] měřiti své síly se staršími druhy. Rozhlas. [Jindřich Bohumilovi:] Pij jen, je [víno] výborné; starý ročník! Šim. Koupím větší autobus, novější ročník. Nár. p. Voj. odvodní ročník skupina v témž roce narozených občanů podléhajících odvodní povinnosti. Ročník 1920 branci narození r. 1920. D sportovní událost opakovaná každým rokem jednou. Druhý ročník maratonu Tomáše Bati se běžel uplynulou neděli ve Zlíně. Zlín. V těch šestnácti ročnících naší „Velké motocyklové“ [soutěže] jsem viděl sta znamenitých výkonů. Auto.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 150 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 150