• roh, -u m. tvrdý, rozmanitě utvářený, zpr. dutý výrůstek na čele některých ssavců (přežvýkavců dutorohých) a na čenichu nosorožců. Krávy stály u vrat rýpajíce zeď svými rohy. Herb. Tma byla jako v kozím rohu. Hol. On [Bartoň] se tu [na pastvě] roznemoh, stočil se jako roh. Hol. Za krátko byla země jako roh tvrdá. Ner. Přen. Ten odboj zkrotíme hned v počátcích, aby nenarostly druhým rohy aby se nestali vzpurnými. Šub. Už i ten mlynář ukazuje rohy — bude potřeba také mu je otlouci mnoho si dovoluje. Rais. Každý, kdo má víc nežli druhý — už mu narostou rohy. Hál. Od těch dob mu arci Oznobovští „balíci“ a zvláště vtipný pan otec notně srazili rohy zkrotili jeho ješitnost. Tůma. Už mu [Bukovskému] rohy spadly zkrotl. Prav. Vy ji [paní Brodskou] dostanete, pane Potůčku, vy nasadíte rohy panu Brodskému parohy. J. Malý. Pozor! reakce — zpátečnictví vystrkuje rohy hrozí! Havl. Pan Svoboda — až si otluče rohy — jaký to bude člověk! zjemní, ohladí se. Mah. Začal jsem poznávati tu a tam rohy svého kusu [divadelního] chyby. E. Jel. D hudební nástroj, původně vyráběný ze zvířecího rohu, později z kovu a v rozmanitých tvarech. Na hlídce v první bráně zahučel náhle roh. Třeb. Unášel [větřík] na svých perutech dojemné zvuky alpského rohu. Vlč. Veselé housle [zazněly]‚ pak měkký hlas lesního rohu. Jir. Nenávidím ty revolucionáře a tu havěť, která s nimi píská do jednoho rohu je s nimi zajedno. Klost. Hud. roh poštovský, alpský, anglický, myslivecký, lesní a j. Druh varhanního rejstříku. Rohy skupina lesních rohů. D předmět z rohu zhotovený n. vůbec napodobící roh. Vedle pistolí byl skvostný roh na prach. Pfleg. V zadní části [síně] kamenný stůl, na něm roh plný medoviny. Zey. Roh hojnosti, email staré francouzské práce, ležel na kovovém stolku. Vach. Přen. Pouta i s církve padla a ona svobodně skrze své sluhy rozdávati bude dary z rohu své milosti. Herb. Hospodin jest tvrz má, útočiště mé a vysvoboditel můj, roh spasení mého. Třeb. D rohovina. Za kloboukem péro, na kabátě knoflíky z rohu. R. Svob. Vyjeveně hleděl [šašek] na ruku, jež mu na ráz tuhla a tuhla, v roh se měnila, až z ní bylo kopyto. Jir. Prošel ke kovářské dílně, kde do všech ulic páchl spálený roh. Svob. Budeme kovat, nebo řezat roh? rohovinu kopyta. Prokůpek. Koně má ustavičně kovat jeden kovář, který ví, jak kůň chodí a jaký má „roh“. Jah. Přen. Teď mozoly na měkkých dlaních tvrdly jim v roh. A. Mrš. D výčnělek něčeho n. předmět, tvar podobný rohu. Chomout náručního koně nevybíhá do špice, nýbrž v mosazné rohy. Jir. Vynořoval se oranžový roh na vysokých kloboucích. Jir. Dvakrát rohy shodil měsíc bledý a já nemohl se rozloučiti. Vrch. Lid. Vystrčí [hlemýžď] své rohy tykadla. Vrch. Anat. rohy míšní výběžky šedé hmoty, které se objeví při příčním průřezu míchou. Rohy přední, zadní. D ven vystupující část předmětu tvořená jeho hranami, stranami n. okrajem. Čelo jeho ranilo se o ostrý roh stolu. Zey. Chodil dotýkaje se špičkami prstů hran a rohů nábytku. Čap. Ch. Vyňav knihu, porozevřel ji, aby ukázal ohmatané rohy jejích listů. Jir. Poslal visitku se zahnutým rohem. Souboj za ranní mlhy. Poláč. Všechny rohy [časopisu] měly oslí uši. Vrba. Přes tuto holubinku nosily ženy bílou, čistě škrobenou plenu do tří cípů neb rohů složenou. Jir. [Uvazovala si] na hlavu bílou loktušku, tu s tím velkým vyšívaným v rohu květem. Svět. Rohem zástěry utírala si suché oči. Rais. [Joppe je] nárožní kámen Palestýny, skalný roh země filištínské. Ner. Geom. bod, v němž se stýkají dvě strany mnohoúhelníku n. všechny hrany mnohohranu n. aspoň tři hrany mnohostěnu. Kryst. bod, v němž se sbíhají aspoň tři hrany krystalu. D místo, kde se sbíhají ulice n. lámou řady domů. Na rohu Mezibranské ulice se vzchopí se sedadla. Vach. Hned na rohu [ulice] je kupec. Prav. Nízký domek v ouzké uličce, druhý od rohu. Mácha. Právě zatáčím za roh, když mě tu minul nějaký starý pán. R. Svob. Někde za rohem čeká četník. Spáč. Můžeš se třeba někam na roh postavit a žebrat! Ner. Skoro u každého domu, u každého rohu se zastavil. Ner. Svítilny juž plály na rozích. Vrch. Hned dal na rozích oznámit, kdo mu [studentovi] psa navrátí, že dostane slušnou odměnu veřejnou vyhláškou. Hajn. Nikdo by ani nevěřil, že zima číhá za rohem je blízko. A. Mrš. Štěstí na něho [pána] „čekalo za rohem.“ Ner. Střílí se kolem rohu aby to zasáhlo někoho jiného, než na koho se zdánlivě miří. Šal. Vulg. Umění zahnouti za roh vyhnouti se něčemu. J. Žák. Vyskočil a chtěl vzít roha utéci. K. Čap. Vono se už ukáže, proč si přede mnou bral roha. Vach. Dostane strach a vezme roha! Dyk. Už se vyhýbá [pytlák myslivci] i bere roh, jako by mu paty hořely. Tůma. D kuželka stojící na pravém n. levém rohu. Na kuželnách sázela se hazardně „na roha“ papírová desítikoruna. Baar. Skláněl koleno, kouli v rukou a míře, jak by porazil roh. Jir. D část prostoru n. plochy, uzavřená do ostře vybíhajícího tvaru, místo při styku stěn, kout. Se stropu z rohu do rohu [místnosti] a do prostřed k mnohoramenné lampě se vznášely pestré řetězy papírových kroužků. V. Mrš. Přecházel z rohu do rohu pokoje. Čech. V rohu nad stolem visel starý kříž. Rais. Hoch si usedl ve světnici do rohu. Třeb. Seděl [Hanuš] za stolem v besídce, v pravém rohu květnice. Šmil. Plačíc seděla Gabriela v jednom rohu kočáru. Svět. Zpozorovala [Julie]‚ že do rohu rámce zastrčeno jest psaníčko. Don. Bez modlitby, bez slzy ho v roh hřbitova zakopali. Bezr. Do všech čtyř světa rohů hřmí velký hlas můj stran. Vrch. D Sport. v kopané n. házené trestný kop n. hod z rohu hřiště.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1150 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1150