• rok, -u (ale do roka) m. (pl. roky, léta) doba dvanácti měsíců neboli 365 dnů, počítaná od 1. ledna do 31. prosince; doba dvanácti měsíců počítaná od daného okamžiku. Osm let, jeden rok stejný jako druhý, odešlo do minulosti. Šmil. Běží časy, běží, rok jako hodina. Erb. Na letošní rok bude mnoho lidí pamatovat. V. Mrš. Děvčátka písničky zpívají tištěné tohoto roku. Ner. Porozuměl [arcibiskup] svému přísnému zpovědníku, kterého si oblíbil od loňského roku. Jir. Rokem 1827 počal vycházeti Časopis vlastenského Museum čtvrtletně. Kal. Konec roku se blíží. Dyk. S půlnocí nový rok právě se počínal. Mácha. Změní Zora od Nového roku redaktora od 1. ledna. Havl. Příští týden obdržíme opět nového roku, až se budem ponocní děliti novoročné. Zschokke. Zlý je letos rok. Klášt. Píše [autor] opravdovou kroniku, přísně zaokrouhlený a členěný rok na vsi. Lid. nov. Zbojníci čtvrť roku ze svých skrýší nevycházeli. Herb. Rozpomeň se, Antoníne, že jsi o sedm roků starší. Lier. Do školy musíš, dokud ti není dvanáct roků. Hál. Byloť mu [Jungmannovi] v druhé třídě již na šestnáctý rok. V. Zel. Ač jí šlo už na 19tý rok, ještě milostpaničkou nebyla. Rub. Od dvanáctého svého roku přestala [královská dcera] mluvit. Erb. Během mladých roků čet’, psal jsem o ní [lásce] verše nadšené. Mach. Nezamlčel jsem mu, že mám hubený rok že trpím nouzí. Šmil. V nedalekém zámku meškala vrchnost téměř po celý rok. Jir. Jindy ji [Ebbu] člověk celý boží rok na ulici nespatřil. Bozd. Kvete [růže] na krátko, trní jen zůstává jak rok dlouhý po celý rok, stále. Šmil. S takovým mužem [jako Rozumec] nesetká se člověk každý rok často. Šmil. Síla rostla každým dnem a rokem ustavičně. Ner. Rozvášněnost rostla co rok. Bílý. Jednou za rok v kapličce se konávaly [bohoslužby]. Šmil. Sedlák má posvícení jednou do roka, pán každý den. Hol. Rok na to porodila Amalije syna příští rok, za rok. Pfleg. Mělť jsem jíti přes rok k odvodu napřesrok. Herrm. Na rok dám Anežku do města. Just. Pán byl již v roku, dost svých zažil svátků v letech, letitý. Svob. Asi před rokem vrátil se [Maťocha] z Vídně. Rais. Dnes rok byla [vdova] ještě s pantátou. Jir. Poslední rok před svou smrtí procházel se čáp za městysem na louce. Just. Zdaleka jak babičku spatřily [děti]‚ na ni volaly, úprkem k ní se ženouce, jakoby rok ji byly neviděly dlouhou dobu. Něm. Sestra do roka nežila, bratra mi koule zabila než rok uplynul. Erb. Naši lidé raději do roka sto zlatých prochlastají, nežli by dali něco na noviny za rok, během roku. Praž. pos. [Voral] začal počítat, co mohli [Haňákovi] rokem vydělat za rok, ročně. Rais. Nežli se rok s rokem sešel, vyrovnal se mladík nejstaršímu [tovaryšovi]. Tyl. Než rok s rokem minul, nechtěli [páni] ani mne ani Nány k práci. Šmil. Rok co rok plynul v Libějicích bez mrzutostí, bez soudů každý rok. Podl. Pan Melichar a jeho choť odvraceli se od roku k roku pořád více ode světa každým rokem. Svět. Kdo od roku k roku mezi nimi [sedláky] je, ten je zná stále. Praž. pos. Tomuto patentu, kterýž rok po roce byl obnovován, přísnosti upříti nelze. Rez. Tak byl jsem okrádán rok za rok o tebe [dceru]. Podl. [Zelenka ženě:] Já vím, že dobře spočítané máš ty šerky a kanafasy, ježto rok za rokem do truhel pro Marianku ukládáš? Prav. Rok k roku přibývá jí [paní] nových dětí. Prav. Rok do roka na sta lidí umírá účinkem zkaženého vzduchu. Svět. Věc horšila se rok od roku. Rez. Tak se věc táhla z roku na rok dlouho, se stálými odklady. Prav. Sedláci mnoho nerozuměli jednotlivým slovům [patentu]‚ ale že robota do dne a do roka přestane, tolik pochopili. Herb. [Matka synovi:] Víš, že jsme chudí, budeš se učit rok za rok s podmínkou, že za každý rok učení bude pracovati rok zdarma jako tovaryš. Čap. Ch. V dnešní škole jest jednotkou školské práce školní rok. J. Klíma. V školním roce 1806/7 přijat byl Václav na gymnasiu staroměstském v Praze. Ner. Astron. rok hvězdný, siderický doba, za kterou se slunce vrátí k témuž bodu oblohy (365 dní, 6 hodin, 9 minut, 9,5 vt.). Rok tropický doba mezi dvěma průchody slunce jarním bodem (365 dní, 5 hodin, 48 minut, 46 vteřin). Rok světelný astronomická jednotka mezihvězdných vzdáleností. Rok občanský mající celistvý počet 365 dní. Rok přestupný mající 366 dní. Rok gregoriánský, juliánský, přestupný a j. Círk. církevní rok. Veř. spr. správní rok. Obch. obchodní rok roční období, neshodující se vždy s rokem občanským, v kterém podnikatel zjišťuje a srovnává výsledky svého hospodaření a podle nich sestavuje bilanci. Škol. zkušební rok, školní rok. D Řidč. ročník. Posluchači prvního roku [práv] povinni jsou poslouchati „Praktickou filosofii“. Herb. Po výtečně přestálé zkoušce hned do druhého roku přijat byl. Obr. živ. Zř. Odpustíte, že počínám rok [Květů] oumrtní památkou. Tyl. D Práv. stání ustanovené soudcem pro jednotlivé úkony, k projednání určité záležitosti. D Zast. lhůta, termín. Poněvadž k roku danému nestal, právem staným byl odsouzen. Helf. Dáme vám [Turkům] čtyrdenní rok, abyste si mohli přivolati posilu. Hol. Výsadní list, jehož rok vyplynul, podnes ještě obnoven není. ČČM. K obchodu s poddanými vyznačeny jim [národům] i místa i roky. Pal. Za příčinou záležitostí uherských složil byl Albrecht rok zvláštní ku dni 2. února do Prešpurka ustanovil lhůtu sněmu, jednání. Pal. D Zast. rokování, porada, schůze. Kněží Táborští měli rok s mistry Pražskými na hradě. Pal. Polékli jsou pyšní svá osidla na mne, o mé bezživotí uložili roky. Erb. Mistři [universitní] v rok se ponořili brzy. Heyd. Rok byl provolán v celé zemi pro každého a každý mohl přijíti. Jan. V. t. léto.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 802 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 802