• role, -e f., řidč. n. (zast. rolí, -í f., dial. n.) 1. orná půda, orané pole; bás., kniž. pole vůbec. Bůh Ti pomáhej, oráčku milý, roli orati, sedlačiti. Lum. Sedlák upravoval role, zasíval, sklízel, zrno na trh zavážel. Zap. Po celém údolí máš krásné role, tučné pastviny. Pfleg. Po rolích obilí se vlní. Mácha. Pustá, slehlá role jaksi zela, ozim se na nich třásl. Šlej. Živila se sama na panském rolí. A. Mrš. [Bartoň] kráčí přes pole role, po polích snadno, po rolích těžko. Hol. Přen. Role zlatá [na šachovnici] s rolí stříbrnou se střídá. Čech. Pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné. Koll. Teď znovu pracuje na své dědičné roli s jarou myslí. Bes. D stará míra pozemků, asi polovina lánu. Ku starým měrám patřily i role (asi polovina lánu) a líchy. Nár. p. D Dial. větší usedlost. Hospodářství rolní na dědinách neb rolích bylo založeno na pořádku trojpolním. Bran. D Kniž., poněk. zast. obor činnosti, oblast, okruh působení. Chtěl pracovati na roli osvěty. Pfleg. Role našeho mateřského jazyka je velmi zanedbána. Jir. Bůh zasloužilým pracovníkům na roli vlasteneckém ještě sílu dává. Tyl.
  • role, -e f. 2. úloha hercova v dramatické hře; text této úlohy. Hrával v ochotnickém spolku a jenom samé první role. Kam. Role milovníků a loupežníků byly uprázdněny. Vach. Poslouchala [babička]‚ jak čtou [ochotníci] tu komedii z rolí. Jir. My se rolím na divadle učíme. Jir. Oba [kolegové] hrajou na společenské scéně významnou roli. Kronb. Ani na chvíli dosud nevypadl [při vyšetřování] z role, nezmátl se, nezarazil. Baar. D funkce, poslání, zvl. významné, důležité (zvl. o lidech ve spoj. hráti, míti nějakou roli). Bolinbroke vinil Oxforda, že trojí falešnou rolli hrál. Tomíč. Na radnici jsem již roli dohrál. Štech. Zdá se, že páni ministři mezi sebou dobře role rozdělili. Havl. Vedoucí roli v novém světě měli Portugalci. Vaněček. Její [Němcové] druh Karel Havlíček měl obdobnou roli a zaplatil za ni stejně těžkou mincí. Arne N. Máme tu [v románě] řešen problém tvořivé role ženy v mužském životě. V. Čer. [V intermezzu] hrály šosy páně doktorovy přeznamenitou rolli. Pfleg. V životě Benjamina Franklina hrálo číslo 17 velkou roli. Rozhlas.
  • role, -e (řidč. rola, -y) f. 3. kotouč, svitek, zvl. papíru. Na divanu ležela role, růžovou pentličkou obvázaná. Pfleg. Loď byla rolemi papíru úplně naložena. Lid. nov. Vyňal [z obalu] obsah, rolu papíru. Čap. Ch. Prodám velkou roli hnědého plátna. Nár. p. [P. berní:] Peníze máme všecky v paklíkách; co je kov, do rolí zabaleno. Her. D Hist. berní role (rola, rula) soupis pozemků dani podrobených v letech 1652—55, návrh katastru.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 741 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 741