• rostlina, -y f. ústrojná bytost vyznačující se v svých vyhraněných druzích růstem a nemající schopnost pohybu s místa a čití; v užším slova smyslu obecné označení pro druhy nezahrnuté do zvláštních skupin, jako stromy, keře, obilí a pod. Rozeznáváť [člověk] neorganickou říši nerostů, organickou říši rostlin. Osv. [Cimbura] objímal ve svých [novorozených] dětech celý svět — živou i neživou přírodu — lidi i zvířata — rostliny i nerosty. Baar. Procházím se volně, pohlížím na každý keř, na každou rostlinu. Ner. Bující rostliny, křoviny a sem i tam stromky [sráz] zakrývaly. Jir. Naše louky jsou pokryty hojností pícních rostlin. Bran. Přeryl [jsem] zahrádku, posázel rostlinami kuchyňskými. Zschokke. Jinak je [kaktusy] pěstujte podle návodů v našich hlídkách o hrnkových rostlinách. Právo l. Různé idey jsou jako rostliny, jež nevyrůstají stejně dobře ve všech druzích podnebí. Tille. [Duch okřívá] jako pouvadlá rostlina v koupeli jarního deště. Čech. Přen. Ty [Anpiel] chápeš vše, jen lásku nechápeš, tu rostlinu, tu čaromocnou. Zey. Bot. organismus s tvarem těla po celý život měnlivým, nemající většinou samostatného pohybu, opatřený v buňkách s blanou celulosní většinou chlorofylem a vyživující se většinou látkami neústrojnými; rostliny průmyslové, léčivé a j.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 476 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 476