• rovný adj. neuchylující se od přímky, neohnutý, nezahnutý, nezakřivený. Datlové a žluny tepou rovnými zobáky svými do kůry sosen. Šmil. Měl tmavé, rovné vlasy. Jir. Ulička netáhla se rovným směrem, nýbrž velkým kruhem. Pfleg. Jíra se vzchopil a šel rovnou cestou dál. Hál. Vyskočil jsem z postele rovnýma nohama. Baar. [Kolem] čela byly černé, husté vlasy do rovna přistřiženy. Rais. D neuchylující se od roviny, jsoucí bez nápadných vyvýšenin a prohloubenin, plochý. Pole ta bez stromů, většinou rovná, tratila se na obzoru. Jir. Ležel [statek] v rovné a úrodné krajině. Šmil. Dědinou vedla rovná cesta, louže a stoky bezmála zmizely. Herb. Hoblovací stroj k zarovnání ploch na rovno i do profilu. Naše d. D přímo vzhůru směřující, vzpřímený, vztyčený, kolmo stojící. Financ jako svíčka rovný ani nemžikl. Herb. D urovnaný, stejnoměrný, spořádaný, správný. Která prý předlena dovede upříst rovnou nit z cucků, ta že pak dovede příst i hedvábí, říkají. Něm. Nevezme [zpěvák] ani jednoho rovného tónu, jak říká se o takovém zpěvu v kritické hantýrce, tremoluje, že bůh brání. Smet. Řidč. Rovné dříve poměry mezi oběma manžely počaly se truditi. Pfleg. Už bůh ví kolikátý den rovného slova nepromluvil. Rón. Zlatý člověk rovného slova. Mám ho rád. Svob. D (o číslech) plný, úplný; zaokrouhlený. Bobek dostane rovnou stovku. Staš. Biskupské statky vynášejí zhruba 150.000 zlatých. Z těch vynaloží rovné dvě třetiny na agitaci. Vach. Nemýlím-li se, je vám rovných dvacet osm let. Čech. Číslo sto je pěkné a rovné, rozumové, vědecké. K. Čap. No, počítal jsem tak na čtyry sta dvacet, ale že jste to vy, zůstaňme při rovných. Herrm. D Řidč. sudý. Nacházíme tam na rohu každé ulice po jedné straně všecka lichá čísla poznamenaná. Na protějším pak rohu napsána jsou všecka rovná čísla. Obr. živ. D Poněk. řidč. upřímný, otevřený, nepokrytecký. Vše nutilo, aby chytil v své srdce teplo i rovnou pravdivost těchto očí. Med. Já jsem prchlý, ale rovný, on je opatrný a potměšilý. Hol. D (komu, čemu) mající stejnou hodnotu, cenu, význam, platnost. Bratr ji nepokládal za sobě rovnou. R. Svob. Před tváří boží všichni lidé jsou si rovni. Rais. Lejla v kráse nemá sobě rovné. Hál. Kdyby k boji dojít mělo, přísně hleď, by v potýkání hruď čelila vždycky hrudi se stejnou a rovnou zbraní! Vrch. Což pak je to rovný boj: žurnalista proti universitním profesorům — odborníkům? Herb. Slyšela jsem přece, že statky hrabat z Reckensteinů jsou svěřenské a že je může nastoupiti jen dědic z manželství rovného. Bozd. Vrána vedle vrány sedá, rovný rovného si hledá. Přísl. D stejný co do obsahu n. velikosti, shodný. Jenom vůli všickni mějme rovnou. Koll. O království se rozdělíme rovným dílem. Erb. Kniha, vynikající vrchovatě částí obrázkovou, rovnou měrou neuspokojí částí slovesnou. Ath. Mužští i ženské s rovnou zvědavostí se obraceli v tu stranu. Vlč. Dobrá náhoda svedla vás s muži, kteří pracují rovným způsobem, k tomutéž cíli jako vy. Pfleg. Břímě je přivázáno k vůli rovné váze k oběma koncům bidla. Ner. Dvé bratří bylo, synů matky jedné, rovných si tělem, duší každý jiný. Slád. Smutní jsme žebráci, jakým rovno není. Vrch. Potom byly dveře sence zase prudce připrásknuty, a za nimi se ozval smích — zvláštní, hlučný a rozčlánkovaný, v němž na rovno s posměchem otřásalo se i syté uspokojení. Vrba. Geom. jsoucí stejné velikosti n. stejného obsahu. Rovné vzdálenosti bodů, rovné útvary. Hud. rovný pohyb hlasů stoupají-li oba n. klesají-li oba. Gram. rovná melodie, řidč. rovný přízvuk při nichž je výška hlasu při výslovnosti téže slabiky stejná. Mysl. rovný jelen mající na obou lodyhách stejný počet výsad.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1059 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1059