• rozhodnutí, n. vyslovení úsudku n. soudu, kterým se odstraní nejasnost n. spornost, výrok konečné platnosti; jasné zakončení něčeho nejasného. 1574 vydal [Maxmilián] královské nařízení, kterým Kateřina přinucena byla, opustiti Příbram až do dalšího rozhodnutí. Mik. [Byl povinen] záležitost Unninu ke konečnému rozhodnutí předložiti. Zey. Budete ve vězení až do rozhodnutí vašeho processu. Havl. Rozhodnutí jest jen tím způsobem možno, že jedna zásada má více váhy než druhá. Durd. Posud slavné ouřady rozhodnutí na naši žádost nepodaly. Havl. Těžší jest rozhodnutí otázky, která to vlastně byla ta ztracená, dnes mořem pohlcená země. Vrch. Tak kdy mohu čekat na vaše rozhodnutí? Šim. Zdržím se prozatím všeho soudu a všeho rozhodnutí. Šmil. Zápas vůčihledě blížil se rozhodnutí. Čap. Ch. Filos. akt vůle, kterým uskutečňujeme některou z možností existenciálních. Práv. rozhodnutí soudní (správní) projev soudu (veřejné správy), který autoritativně upravuje n. zakládá právní poměry a je schopen i právní moci. D pojetí úmyslu něco vykonati, odhodlání k něčemu. V družině arcibiskupově se tomu nenadálému rozhodnutí dosti divili. Jir. Jedním dechem pronesl své rozhodnutí, až Hrabec uleknut ucouvnul. Herb. Vybičoval svůj proletářský ostych k nezdolnému rozhodnutí. Čap. Ch. Stál jsem těsně před rozhodnutím. Mach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 345 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 345