• rozhodovati ned. (co, o čem, v čem, nad čím) jasně, s konečnou platností pronášeti svůj soud, úsudek o něčem sporném n. pochybném a tím spornost odstraňovati; řešiti něco. Stolice papežská ve všech sporech světských rozhoduje v poslední instanci. Helf. Bylo [rozhodčímu] prokázáno špatné rozhodování v prvé půli [zápasu]. Več. Čes. sl. [Karas podléhal tlaku], kdykoliv měl rozhodovat mezi ženou a dětmi. Staš. Máme tedy rozhodovati pouze mezi léty 928 a 929. Pek. Maršálek rozhodoval žaloby a různice mezi členy stavu šlechtického. Bran. Podobně rozhoduje arcibiskup Jan rozepři mezi dvěma professory práv. Tomek. Nechci rozhodovati, co ho změnilo až k nepoznání. Zákr. Měla-li ho Jozka ráda, neměla-li ho ráda, to rozhodovat nebudem. Hál. K rozhodování konkretní sporné otázky o rovnorodosti povolán může být jedině císař. Čes. pol. Rozhodování záhad má se díti po rozumu. Durd. Nesluší se mně, abych rozhodoval o pravosti toho neb onoho učení. Jir. „Tu je snadná porada,“ rozhodovala Sylva. Svět. Kněží nemají si přiosobovat rozhodování v těch věcech, které se týkají svědomí křesťanů. Hol. D (o čem, nad čím) jasně ustanovovati, určovati, co a jak se má státi. Farář, muž celkem passivní, jenž na faře nerozhodoval, Dusilovi neodepřel. Jir. Zřekla se i vlivu svého na to, když se rozhodovalo, co se stane s děvčaty. Herb. Tak bude neomezené téměř rozhodování Švédů omezeno. Pek. V zásadě rozhodovala ona o tom, kdo má být jejím korepetitorem. Čap. Ch. Rakouští státníci koruně České upírali právo rozhodování samé nad sebou. J. Malý. Mám moc rozhodovati nad životem a smrtí dona Cosma. Zey. Tváříte se tak, jako byste rozhodovala nad osudem desítiletého školáčka. Kun. Netušila, že v tom okamžiku se rozhodoval její osud! Zey. D (o okolnosti, jevu a pod.) míti největší vliv, váhu při něčem, býti hlavní věcí při uskutečňování něčeho. Já viděl a to rozhoduje. Vrch. U matky Kulichové rozhodovala vždy a nejprve cena zboží. Herrm. Jméno ovšem by tu nerozhodovalo. Jir. O velikosti knížat rozhodují pouze úspěchy. Bozd. Ne čin rozhoduje u boha, nýbrž úmysl a vůle. Svět. Jakživa rozhodovala náhoda a bude rozhodovati. Šmil. Zvyk jazykový zde rozhoduje, žádná mluvnická pravidla. Naše ř. Často rozhoduje o stavebním místě jen láce pozemku. Týd. rozhl. Mládí je doba, kdy jeden okamžik rozhoduje o celém směru života. Svob. D rozhodovati se pojímati úmysl něco vykonati, zabývati se myšlenkou na vykonání něčeho; umiňovati si něco vykonati. Hoch už se rozhodoval, že „něco“ provede. Mach. „Ujedu,“ rozhodoval se. Baar. Pokaždé, kdy se rozhodovala zůstati u dětí, řekla si: „Žít dál ten nudný život.“ R. Svob. Pevně se rozhodoval, že se ožení. Kun. „A kde se má člověk přihlásit?“ pronesl mistr, jako by se již rozhodoval. Herrm. D býti na pochybách před vykonáním něčeho, rozmýšleti se. Není třeba dlouho se rozhodovati. Osv. Luisa na to ještě některý den se rozhodovala. Šmil. Přemýšlel, rozhodoval se. Jir. D rozhodovati se (proč), řidč. rozhodovati (mezi čím) mez; několika možnostmi voliti jednu, zaujímati k něčemu jasné stanovisko. Když opět se rozhodovala pro své štěstí, vzpomněla si na výstrahy Heleniny. R. Svob. Nerozhodoval jsem se posud pro nic. Svob. [Neodejmu polnici od úst, abych] na ni nezatroubil, rozhoduje se v tomto případě raději pro zvuk silný. Šrám. Nerozhoduje se [Pastrnek] pro žádné mínění určitě. Pek. V. t. rozhodující.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 384 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 384