• rozsah, -u m. velikost prostoru, plochy, již něco zaujímá. Dýchatelný vzduch pro úkryt lze opatřit velkým rozsahem úkrytu. Pouč. let. Zatím Napoleon po míru Vídenském vždy šířil rozsah a množil moc své říše. J. Malý. Hrabě má u svého zámku nekonečnou zahradu na třicet měr rozsahu. Preis. Lysinu její [hlavy] bylo v celém rozsahu a obsahu viděti. Šmil. D vůbec velikost, míra, objem, množství, počet nějaké věci n. nějakého jevu. Jeť to [„Václav Živsa“] rozsahem i provedením první náš veršovaný román. Vrch. Jeho [Foerstrovy] sborové komposice jsou vesměs krátké, časově dosti vymezené a rozsahem nepříliš prostranné. Lit. noviny. Nemohu v rámci stručného referátu podati rozbor knihy v tom rozsahu, jako by si zasluhovala. Čteme. Ještě není měřítka o rozsahu neštěstí, není žádné spolehlivé zprávy. Herrm. Počínám se obávati, aby nerozvážné, z veškeré míry již vybočující apoštolování nemělo v zápětí škody, jichž rozsah ani dohlédnouti nelze. Lier. Byl připraven přijmouti osudové určení svého děda a jeho grandiosní plán v plném rozsahu uskutečniti. Vrba. Hříchy Ríšovy byly uvedeny v celém rozsahu za sebou. V. Mrš. V rozsahu necelých tří měsíců vytvořil [skladatel] tři části [symfonie]. Týd. rozhl. Log. rozsah pojmu vztah pojmu jako znaku třídy k výčtu členů, které do třídy patří. Hud. rozsah tónový řada tónů od nejhlubšího k nejvyššímu, pokud jsou slyšitelné. Rozsah hlasový vzdálenost nejhlubšího a nejvyššího tónu, jaký lze zazpívati n. na nástroji zahráti. Rozsah v harmonii poloha (těsná, rozšířená). Radiotel. rozsah radiového přístroje oblast vln, kterou přístroj může vyladit; oblast vln, kterou lze vyladit bez přepínání cívek. Přístroj se třemi rozsahy s vlnami krátkými, středními a dlouhými. Tech. možnost působnosti n. použití nějakého přístroje n. zařízení. Rozsah regulátoru, měřicí rozsah přístroje a p. Rozsah výbušnosti míra nebezpečí výbuchu směsi plynů. Dopr. rozsah dopravy možnost použití dopravních prostředků.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 202 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 202