• roztržitý adj. roztěkaný, nesoustředěný, nepozorný. Paní Zdena byla všecka neklidná, roztržitá, nemajíc nikde stání. Jir. Zdál se roztržit a nesvůj. Čap. [Paní] pozorovala, že je [dr. Strnad] stále roztržitějším, že na něco jiného myslí, než co odpovídá. V. Mrš. Roztržitý filosof Kant chytil jednou růžový prstíček vedle sedící dámy a vstrčil jej do své dýmky místo šťourátka. Ner. Chvíli naslouchal spěšné, roztržité hře [na klavír] Rafaeliných prstů. R. Svob. D přerývaný, přerušovaný, nejednotný, neucelený. Nebyl ten roztržitý spánek nepříjemný. Rais. Doktor Donát Osvětlo měl nyní svůj čas a pořádek všechen roztržitý. To pro svatby královy. Jir. Svačina byla roztržitá. Nebo právě když paní Černoveská s brambory do světnice vešla, přihnali se lidé a volali, že husaři přicházejí. Such.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 171 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 171