• rozvoj, -e m. postupné mohutnění, zesilování, rozšiřování, zpr. zdokonalováním něčeho; vývoj, rozvíjení. Netušil, jak Voborník na chlapcův duševní rozvoj účinkoval. Jir. [Cornova] podnítil a podporoval rozvoj jejich [posluchačů] ducha. Jir. Cit a rozum nedocházejí přirozeného rozvoje. Ner. Paříž mě utvrdila v přesvědčení, že literatura naše je schopna dalšího a velikého rozvoje. V. Mrš. [To, že shořela jabloň,] nemělo ovšem ani nejmenšího vlivu na další rozvoj sporu. Čech. Jak dlouho as potřeboval pluh k svému rozvoji. Ner. To vše překáželo rozvoji státu českého. Rez. Rozvoj školství, rozkvět národní žurnalistiky, obnovený politický život byli tři činitelé, jimiž jaře omládl a povznesl se všechen národ. Rais. Tehdy právě byla doba rozvoje českého textilnictví. Vach. Mat. rozvedení v řadu výrazů. Binomický rozvoj binomická věta. D jistý stupeň vývoje, zpr. vrcholný. Při dnešním rozvoji válečné techniky je [Anglie] pevně svázána s kontinentem. Přít. Rozvoj české literatury pro děti je stále poměrně ještě malý. Lit. noviny. Umění slovesné v dějinách mělo a bude vždy mít účinek hlubší a vznešenější: totiž dokonalý rozvoj a zušlechtění lidského ducha. Staš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 274