• rozvoj, -e m. postupné mohutnění, zesilování, rozšiřování, zpr. zdokonalováním něčeho; vývoj, rozvíjení. Netušil, jak Voborník na chlapcův duševní rozvoj účinkoval. Jir. [Cornova] podnítil a podporoval rozvoj jejich [posluchačů] ducha. Jir. Cit a rozum nedocházejí přirozeného rozvoje. Ner. Paříž mě utvrdila v přesvědčení, že literatura naše je schopna dalšího a velikého rozvoje. V. Mrš. [To, že shořela jabloň,] nemělo ovšem ani nejmenšího vlivu na další rozvoj sporu. Čech. Jak dlouho as potřeboval pluh k svému rozvoji. Ner. To vše překáželo rozvoji státu českého. Rez. Rozvoj školství, rozkvět národní žurnalistiky, obnovený politický život byli tři činitelé, jimiž jaře omládl a povznesl se všechen národ. Rais. Tehdy právě byla doba rozvoje českého textilnictví. Vach. Mat. rozvedení v řadu výrazů. Binomický rozvoj binomická věta. D jistý stupeň vývoje, zpr. vrcholný. Při dnešním rozvoji válečné techniky je [Anglie] pevně svázána s kontinentem. Přít. Rozvoj české literatury pro děti je stále poměrně ještě malý. Lit. noviny. Umění slovesné v dějinách mělo a bude vždy mít účinek hlubší a vznešenější: totiž dokonalý rozvoj a zušlechtění lidského ducha. Staš.