• ruch, -u m. čilý, chvatný pohyb, shon, živost, čilá frekvence. Tak jsme se zabrali v hovor, že sotva jsme si povšimli veselého ruchu a reje opodál. Jir. Tupě hleděla [nevěsta] v ten celý ruch a šum [příprav svatebních]. Klášt. Nastal nahoře u Kleofášů ruch zimničný. Šmil. Zatím dojel Jan Maria dávno do Říma, jel hlučnými ulicemi plnými slunce, plnými lidí, plnými ruchu. Zey. Voj., těl. ruch pochodu rychlost podle počtu kroků vykonaných pěšky v jedné minutě, koňmo podle počtu metrů projetých v jedné minutě. D Zast. pohyb vůbec. Vyvedení [obrazu] chválit nemůžeme, jelikož se tam proti prvnímu zákonu malby, že se ní totiž ruch (pohyb) vypodobniti nemůže, hrubě hřešilo. Havl. Pozorovali [pastýři] na ruchy nebeských těles. Rieg. D Řidč. šum, zvuk, hluk, hřmot. Již odcházet jsem chtěla. Šatů ruch a kroků šust byl slyšán na schodech. Vrch. Tys u mne stále, v každém listí ruchu. Vrch. Krade se [setník] pořád ku předu, ohlíží se, při každém ruchu se zastaví. Svět. Spi, má paní, v bouře ruchu. Čech. S hlasitým ruchem v tiché, prázdné jizbě převrátila se [dýmka] na stůl. Mrš. Dvířka u zpovědnice klapla suchým ruchem dřeva. A. Mrš. D živá, horlivá činnost. Vrcholu svého dospěl však tento hudební i divadelní ruch v provozováni romantické opery. Šmil. Sledoval současný ruch duševní a společenský. Čech. Kdyby Bělinský až posud žil, stál by i teď v čele kritického ruchu. V. Mrš. Náš slavný mistr Sušil přidal se k novému národnímu ruchu. Herb. Náš cizinecký ruch je pouhou součástí našeho cestovního ruchu. Brázda. D Bás. vzruch, vzrušení, vznět, touha. Po stole chvíli rázný prstů tep ruch duše věstil. Čech. V jeho [štěpu] větvích prožil jsem chvíle nejkrásnějších ruchů mladé duše, zvláště za měsíčných večerů. Hol. Dědictvím se domácí poměry paní Dolanské docela změnily. Nebylo jí nyní potřebí, v ukryté, tiché skrovnosti dny své tráviti a ruch po vyšší společnosti znova v ní procitnul. Sab.
  • ruch citosl. naznačující prasknutí. I vskočím na prkno, co tam leželo přes potok; sotva ale jsem udělal dva nebo tři kroky — ruch — prasklo v polou jako naříznuté. Jir. D napodobící chrochtání. Šelma [kanec] naň se vyřítí, strašně soptí: „ruch, ruch, ruch!“ Ehrenb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474