• rukopis, -u m. písmo psané rukou; charakteristické rysy, způsob písma určité osoby. [Rozkazy] jsou slohem zmateně apokalyptickým, ale pravopisem a rukopisem velmi slušným psávány. Herb. Uvnitř našla [Růžena] několik sešitků popsaných Jeníkovým rukopisem. Staš. Vydán přísný zákaz uživati jiných knih než předepsaných, ba předepsán i jednotný rukopis. Čes. pol. Poznával jsem učitelův rukopis; jen že se mi zdál nepěkný a nevýrazný. Svob. Přen. Verše [Macharovy] trhané, nervosní jsou rukopisem duše zvířené a zvichřené. Arne N. Výtv. osobité vedení štětce malířského; vůbec osobitá technika vyznačující výtvarného umělce. D dílo, zpr. slovesné, psané rukou n. na stroji jako podklad pro tisk. Nezdá se, že by potřebí bylo čekati s vydáváním, ažby zásoba rukopisu pro několiv dílův byla pohotově. Pal. Odkazuji mu [Gilu Blasovi] všecky své knihy a rukopisy bez výminky. Zbrasl. Někdy řečtiny nechal [profesor] a čítal nám z rukopisu, myslím, že vlastního sepsání, partie z punských vájek. Jir. Rukopis [„Jana Cimbury“] mi prohlédl můj přítel, pan František Teplý. Baar. Mnohé práce zanechal [Furch] v rukopise. Zl. Praha. D stará psaná literární památka, zvl. před vynalezením tisku. Hledali [Dante a Petrarka] rukopisy řecké a latinské. J. Pal. Opat mne na zámek poslal, bych jistý drahocenný rukopis, posud zde se nacházející, pro klášter přepsal. Zey. Probírav se v rukopisech knihovny universitní v Basileji, našel sem tam také katalog rukopisů. Pal. Lit. Rukopisy rukopis Královédvorský a Zelenohorský, RKZ; boj o Rukopisy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 270 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 270